foto knipsel drone 10 foto knipsel drone 3 foto knipsel drone 4 foto knipsel drone 5 foto knipsel drone 6 foto knipsel drone 7 foto knipsel drone 1 foto knipsel drone 9 attema greonterp 012 attema greonterp 005 attema greonterp 029 attema greonterp 004 attema greonterp 007 attema greonterp 008 attema greonterp 009 attema greonterp 010 attema greonterp 011 attema greonterp 013 attema greonterp 014 attema greonterp 015 attema greonterp 016 attema greonterp 017 land

Te koop: Onbekend

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf, klei
Perceeloppervlakte 664.190 m²

Notitie

Algemeen

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Prachtig melkveebedrijf, totaal ca. 66 ha groot, waarvan ca. 48,5 ha eigendom en ca. 17 ha pacht, gelegen in één kavel.
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Melkveehouderijbedrijf, klei
    Status Beschikbaar
    Aangeboden sinds Maandag 4 januari 2016
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer FRYSL00011
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 4 januari 2016
Laatste wijziging Dinsdag 29 november 2016
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf, klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 66 ha 41 a 90 ca

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Prachtig melkveebedrijf, totaal ca. 66 ha groot, waarvan ca. 48,5 ha eigendom en ca. 17 ha pacht, gelegen in één kavel.

Indeling

Woning:
Entree met trapopgang toilet en kantoor/slaapkamer, woonkeuken, woonkamer, kelder, bijkeuken met doucheruimte en doorloop naar bedrijfsgedeelte
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers en badakmer met ligbad en 2e toilet
Vliering: bereikbaar via vaste trap

Ligboxenstal:
Gebouwd in 1983 en vergroot in 2001. Totaal groot ca 24 x 53,5 meter en biedt plaats aan 172 stuks grootvee, 40 stuks groter jongvee en 34 stuks kleiner jongvee in een 5+2 opstelling. De melkstal is van 1983 en heeft een 2 x 8 stands zij-aan-zijopstelling. De melk wordt opgeslagen in een eigen tank met een inhoud van 12.000 kg. Onder de stal is 1.600 m³ mestopslag aanwezig;

Melkstal en melkinstallatie
De melkstal, daterende van 1983 van Westfalia kent een 2 x 8 stands zij aan zij opstelling met automatische afname en melkmeting. Boven de melkstal zit een zolder voor de opslag van stro. Naast de melkstal is een ruimte met de melkinstallatie welke voorzien is van een vacuümpomp, reinigingsinstallatie, bronwaterinstallatie en overige apparatuur.

Tanklokaal
Het tanklokaal is gesitueerd in een aparte ruimte voor de ligboxenstal. De melktank heeft een inhoud van ca. 12.000 kg en is in eigendom.

Jongveestal
De jongveestal is gebouwd omstreeks 1960 en heeft een afmeting van ca. 14 x 7 meter. De stal is opgetrokken in steen met damwandprofielplaten topgevels en het dak is gedekt met asbestcementhoudende golfplaten. De zijgevels zijn voorzien van windbreekgaas. In de stal bevinden zich ca. 22 boxen en 2 strohokken welke plaats bieden aan ca. 14 dieren. De mestkelder heeft een inhoud van ca. 20 m3.

Werktuigenberging
De werktuigenberging is gebouwd in omstreeks 1984 en kent een afmeting van ca. 27 x 10 meter. Het geheel is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met asbestcementhoudende golfplaten gedekt en het vrij overspannen spantwerk is van staal. De vloer is uitgevoerd in beton.

Garage/schuur
Gesitueerd voor de ligboxenstal en opgetrokken in damwandprofielplaten. De garage is voorzien van een kanteldeur en een loopdeur. Afmeting ca. 6 x 4 meter.

Mestsilo
Achter de ligboxenstal bevindt zich een stalen mestsilo met kap, bouwjaar 1996 met een opslagcapaciteit van ca. 2.400 m³.

Verhardingen - voer/kunstmestopslagen
Sleufsilo’s (7)
1. Afmeting ca. 32 x 10,5 x 2,5 meter, beton;
2. Afmeting ca. 32 x 9,5 x 2,5 meter, beton;
3. Afmeting ca. 32 x 8 x 2,5 meter, beton;
4. Afmeting ca. 32 x 12 x 2,5 meter, beton;
5. Afmeting ca. 14 x 4,5 x 1,20 meter, beton;
6. Afmeting ca. 14 x 4,5 x 1,20 meter, beton;
7. Afmeting ca. 14 x 4,5 x 1,20 meter, beton

Overige (erf) verhardingen
- Vaste mestopslagplaats met een afmeting van ca. 14 x 5 x 1,20 meter;
- Kavelpad ten zuiden van de boerderij met een lengte van ca. 750 meter en een breedte
van ca. 3 meter, beton;
- Overige erfverhardingen zijn voldoende aanwezig

Landerijen:
De landerijen liggen rondom de boerderij en zijn verdeeld over 3 kavels. Ten noordoosten van de boerderij ligt een kavel van ca. 17 ha waarbij de ontsluiting plaats vindt via de Mardyk. Deze landerijen worden in geliberaliseerde pacht uitgegeven. Ten zuiden van de boerderij liggen 2 kavels. Eén kavel is ca. 39 ha, de ontsluiting vindt plaats via een kavelpad (ca. 750 x 3 meter). De andere kavel is ruim 9 ha, de ontsluiting vindt plaats via het erfperceel. Deze landerijen worden in eigendom overgedragen. De grondsoort is klei op veen. De kleilaag varieert van ca. 30 tot 50 cm. Een deel van de landbouwgrond is polderdijk. Alle percelen zijn gedraineerd, geëgaliseerd en voor het merendeel kantig van vorm. De perceelsnummers 100, 114, 135, 138 en 408 zijn belast met een totale herinrichtingsrente van € 3.763,34 per jaar met eindjaar 2031.

Bestemmingsplan
De percelen met de kadastrale gemeente “Nieuwland” liggen in het bestemmingsplan “Buitengebied Wymbritseradiel”, thans de gemeente Súdwest-Fryslân, en hebben de bestemming “Agrarisch” (vastgesteld 31 augustus 2010, onherroepelijk 26 november 2010)”.
Een deel van de percelen kent een nadere aanduiding als “Meeroever” en “Leiding-Gas”.

De percelen met de kadastrale gemeente “Tjerkwerd” liggen in het bestemmingsplan “Beheersverordening Bûtengebiet-Súd” en hebben de bestemming “Agrarische cultuurgronden” (vastgesteld 6 juni 2013, onherroepelijk 21 juni 2013).
De perceelsnummers 192, 166 en 167 hebben allen deels een nadere aanduiding als “Dijk”.

PAS/NB-vergunning: Voor de locatie is een natuurbeschermingswetvergunning verleend voor 172 melkkoeien en 127 stuks jongvee.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Herinrichtingsrente: Eigendomsland € 3.753,56 in totaal per jaar (met eindjaar 2031). Land geliberaliseerde pacht € 9,78 in totaal per jaar (met eindjaar 2031).

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op water en elektriciteit tevens is het object voorzien van tankgas (propaan).

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 4.020 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van de verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Opstalrecht: De kadastrale nummers 101, 102, 112 en 405 zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen Vitens N.V.
De kadastrale nummers 135 en 138 zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen Gasunie Transport Services B.V.

Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten van € 36.594,64 (netto) bestaande uit de basisbetaling € 26.068,79 (bruto) en een vergroeningsbetaling van € 11.290,39 (bruto). Overzicht waarde betalingsrechten per subsidiabele ha t/m 2019:
2015 2016 2017 2018 2019
€ 369,98 € 343,87 € 318,43 € 293,98 € 270,17
Uitgangspunt hierbij is dat deze gegevens (kunnen) wijzigen aangezien een deel van de landerijen in geliberaliseerde pacht wordt uitgegeven.

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 142 melk- en kalfkoeien, 72 jongvee 1 jaar.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan Doede Westra.

Natuurpakketten: Op een aantal landerijen rusten natuurpakketten t/m 31 december 2016, te weten:
- Legselbeheer op grasland; 50 tot 75 broedparen/100 ha;
- Legselbeheer op bouwland of grasland.
Koper is verplicht deze pakketten met de bijbehorende voorwaarden over te nemen.

Brochure(s) en overige bijlagen