berens_13 berens_11 berens_12 berens_14 berens_3 berens_6 berens_21 berens_19 berens_15 berens_16 berens_7 berens_4 berens_1 berens_2 berens_5 berens_8 berens_9 berens_10 berens_18 berens_20 berens_25 berens_28 berens_26 berens_38 berens_37 berens_36 berens_35 berens_29 berens_31 berens_34 berens_30 berens_33
Verkocht

Te koop: Verlengde Oosterdiep Oostzijde 137, 7884 RH Barger-Compascuum

Prijs bij inschrijving
Type object ALV woning
Perceeloppervlakte 81.200 m²

Notitie

Algemeen

Direct buiten de bebouwde kom gelegen woonboerderij met kapschuur en stookhok op een kavel van 2860 m2 en ca. 07.83.40 ha akkerbouwgrond gelegen te Barger-Compascuum.
De woonboerderij en de akkerbouwgrond wordt middels een verkoop bij inschrijving verkocht en de sluiting van de inschrijving is woensdag 17 mei 2017 om 11.00 uur.
Er kan afzonderlijk op de woonboerderij en de akkerbouwgrond worden... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object ALV woning
  Bouwperiode 1933
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Maandag 3 april 2017
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP1100186
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 3 april 2017
Laatste wijziging Zondag 2 juli 2017
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object ALV woning
Eveneens Akkerbouwbedrijf, losse grond, ALV woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1933
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 8 ha 12 a
Inhoud 302 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Omschrijving

Direct buiten de bebouwde kom gelegen woonboerderij met kapschuur en stookhok op een kavel van 2860 m2 en ca. 07.83.40 ha akkerbouwgrond gelegen te Barger-Compascuum.
De woonboerderij en de akkerbouwgrond wordt middels een verkoop bij inschrijving verkocht en de sluiting van de inschrijving is woensdag 17 mei 2017 om 11.00 uur.
Er kan afzonderlijk op de woonboerderij en de akkerbouwgrond worden ingeschreven.

WOONBOERDERIJ'
• Bouwjaar: ca. 1933
• Bouwaard: steen/pannen
• Verwarming: CV Remeha Avanta 28C van bouwjaar 2012 (installatiejaar 2013)
• Vloeren: hout
• Glas: grotendeels dubbele beglazing
• Woonoppervlakte: ca. 114 m²
• Inhoud woongedeelte woonboerderij: ca. 303 m³

Indeling begane grond:
Entree/hal, voorkamer, woonkamer, keuken, 2 inloopkasten, 3 slaapkamers, trapopgang naar verdiepingsvloer, kelder (ca. 15 m²), badkamer (bad/wastafel/toilet) en een deelruimte.

Indeling verdiepingsvloer:
Overloop, berging en 2 slaapkamers.

Kapschuur
• Afmeting: ca. 10 X 8 meter
• Bouwaard: hout/abc-golfplaten (asbesthoudend)

Stookhok
• Afmeting: ca. 4 X 7 meter
• Bouwaard: steen/pannen

Bezichtigingen
Bezichtigingen op afspraak.

CULTUURGRONDEN

Oppervlakte
Ca. 07.83.40 ha. goede akkerbouwgrond

Grondsoort
Veengrond met een veenkoloniaal dek, zand ondieper dan 120 cm, met humuspodzol (dalgrond).

Feitelijke levering
De cultuurgronden worden geleverd in de huidige staat. De cultuurgronden
zijn vrij van pacht/gebruik van derden.
De feitelijke levering van de cultuurgrond zal plaatsvinden op 1 november 2017 of na oogstbloot tenzij verkoper en koper anders zijn overeen gekomen.

Schouw
Er geldt de verplichting tot het schonen van de sloot (schouwsloot) aan de noordzihjde van het perceel.

Betalingsrechten en/of productierechten
In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of
productierechten begrepen.

Drainage
In het perceel is gedateerde drainage aanwezig.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Afrastering
Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren
2016: aardappelen
2015: gerst
2014: aardappelen
2013: suikerbieten

Eigendom
Het registergoed is in eigendom bij opdrachtgever.

In het verloop van deze brochure wordt informatie verstrekt omtrent de te
koop aangeboden objecten, de te volgen procedure alsmede de
inschrijvingsvoorwaarden en bedingen uit de model-koopovereenkomst zoals
opgenomen in de bijlage.

Iedere geïnteresseerde dient derhalve een bieding te doen op de
aangeboden woonboerderij en/of cultuurgronden conform de voorwaarden zoals die in
deze brochure staan beschreven.
De bieding dient uiterlijk op woensdag 17 mei 2017 voor 11.00 uur schriftelijk en conform
de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure te zijn
ingediend bij notariskantoor Veen en Veste Notarissen, Van Echtenskanaal NZ 164, 7891 AJ te Klazienaveen.
Door de opdrachtgever is AgriTeam Z.O. Drenthe uit Dalen ingeschakeld om
de procedure te begeleiden. Zij heeft zelf geen belang bij de aankoop van
het object.

Meer inlichtingen omtrent de verkopen objecten en de inschrijving zijn te
verkrijgen bij de heer Ing. GJ. Lubbers van AgriTeam Makelaars Z.O.
Drenthe, tel.nr. 06-22795275.
Deze verkoopbrochure heeft louter tot doel potentiële kopers te informeren
en ontslaat hen op geen enkele wijze van de eigen onderzoeksplicht. Hoewel
deze brochure met de uiterste zorg is samengesteld kunnen potentiële
kopers er geen rechten aan ontlenen.

1.Procedure

1.1. Kavel
Het object omvat de hierna genoemde kadastrale percelen;
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Emmen AD 310 ca. 00.28.60 ha. (woonobject)
Emmen AD 311 ca. 07.83.40 ha. (cultuurgrond)

1.2. Inschrijvingsformulier
Het inschrijvingsformulier wordt gelijktijdig met deze brochure verstrekt en is
te verkrijgen bij AgriTeam Z.O. Drenthe te Dalen. Uitsluitend originele en
door AgriTeam Z.O. Drenthe verstrekte inschrijvingsformulieren kunnen voor
de bieding worden gebruikt.

1.3. Verklaring financiële gegoedheid
Desgevraagd (na inschrijving) dient u schriftelijk bewijs (bankgarantie) te
kunnen overleggen omtrent uw financiële gegoedheid ten aanzien van het
gestand doen van de koop.

1.4 Legitimatiebewijs
Tezamen met het inschrijvingsformulier dienen bieders een kopie van een
geldig legitimatiebewijs te overleggen. Indien bieder een rechtspersoon is,
dient tevens een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel te worden overlegd.

l.5. Inschrijvingsformulieren
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij
gevoegd een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de bieder dient
uiterlijk op woensdag 17 mei 2017 voor 11.00 uur schriftelijk en
conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in deze brochure
te zijn ingediend bij notariskantoor Veen en Veste Notarissen, Van Echtenskanaal NZ 164, 7891 AJ te Klazienaveen.

1.6. Openen inschrijvingsformulieren
De inschrijvingsformulieren worden op woensdag 17 mei 2017 om
11.00 uur geopend door één van de notarissen van Notariskantoor
Veen en Veste te Klazienaveen. De opening zal plaatsvinden ten kantore
van de notaris. De bieders mogen (niet verplicht) aanwezig zijn bij het
openen van de inschrijvingsformulieren.

1.7. Gunning
Gunning geschiedt onder uitdrukkelijke voorbehoud van verkoper. Bieders
worden uiterlijk zaterdag 20 mei 2017 door AgriTeam Makelaars Z.O.
Drenthe telefonisch of schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van de
gunning.

1.8. Ondertekening van de koopovereenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door gunning. Ter schriftelijke vaststelling van de koop en verkoop zal de koopovereenkomst worden ondertekend. Ondertekening van de koopovereenkomst vindt plaats uiterlijk donderdag 8 juni 2017

1.9. Overdracht (transport), betaling en aanvaarding
Het transport van het gekochte, betaling en aanvaarding zal plaatsvinden op (of door verkoper en koper nader overeen te komen datum):
-cultuurgrond: 1 november 2017 of na oogstbloot
-woonboerderij: ca. 13 juli 2017
door middel van het passeren van een notariële akte van levering door één van de notarissen van
Notariskantoor Veen en Veste te Klazienaveen, diens waarnemer of
plaatsvervanger.

1.10.Inschrijvingsvoorwaarden
Ter zake de verkoop bij inschrijving gelden de inschrijvingsvoorwaarden
alsmede de voorwaarden uit de koopovereenkomst.

2. Inschrijvingsvoorwaarden

2.1. Organisatie
De organisatie van de verkoop bij inschrijving berust bij AgriTeam Makelaars
Z.O. Drenthe, kantoorhoudende aan Weidemolen 2 te 7751 DZ Dalen.
De betrokken notaris heeft geen enkele bemoeienis met de verkoop van bij
inschrijving en met de inhoud van de koopovereenkomst die daaruit
eventueel voortvloeit.

2.2. Inschrijvingsformulier
Een bieder brengt zijn bod uit op een door AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe
beschikbaar gesteld inschrijvingsformulier.
Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op woensdag 17 mei 2017
vóór 11.00 uur ingeleverd te worden bij Notariskantoor Veen en Veste te
Klazienaveen kantoorhoudende aan Van Echtenskanaal NZ 164,
7891 AJ te Klazienaveen. Het inschrijvingsformulier dient in een gesloten
enveloppe ingeleverd te worden.

Met betrekking tot het inschrijvingsformulier geldt het volgende:
1. Ingevuld dient te worden de naam, voornamen, adres, postcode,
woonplaats en het telefoonnummer van de bieder;
2. Indien de bieder een rechtspersoon is: de statutaire naam, de zetel en
het volledige adres van de rechtspersoon, alsmede naam, voornamen,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en kwaliteit van de
bestuurder(s);
3. Het bod van de bieder op de woonboerderij/cultuurgrond;
4. Het inschrijvingsformulier dient te zijn voorzien van de eigenhandig
geplaatste handtekening van de in lid 1 bedoelde bieder, dan wel de in lid 2
bedoelde bestuurder(s) of perso(o)n(en);
5. Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen geldt het in lid 4
bepaalde voor ieder van hen.
6. De inschrijving dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs, indien van toepassing een gewaarmerkt uittreksel van de
kvk.

2.3. Het bod
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te
zijn uitgezonderd het financieringsvoorbehoud tot en met 28 juni 2017.
Een bod in strijd hiermee is ongeldig.
Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro's geldend
voor het genoemde kadastrale perceel. Een bod dat is uitgedrukt in relatie
tot een ander bod, zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod
vermeerderd met een bedrag, is ongeldig.

Een op het inschrijvingsformulier uitgebracht bod kan na de inlevering niet
worden verhoogd of verlaagd. Indien echter blijkt, dat het hoogste bod door
meer bieders - anders dan gezamenlijk - is uitgebracht, dan worden deze
aanbieders in de gelegenheid gesteld direct een nieuw bod uit te brengen.
Het nieuw uit te brengen bod dient hoger te zijn dan het eerder gedane bod.
Maakt geen van hen van dit recht tot verhoging gebruik, dan zal het
notariskantoor door loting uitmaken wie van het als hoogste inschrijver zal
worden beschouwd. Tot aan de ontvangst van het nieuwe bod blijven
bieders aan het eerder gedane bod gehouden. In andere gevallen, dan
hiervoor in dit artikel vermeld, is verhoging van het bedrag waarvoor is
ingeschreven niet toegestaan.
Indien meer personen gezamenlijk het bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de op hen krachtens de verkoop bij inschrijving rustende
verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop.
Elke bieder blijft aan zijn bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden totdat:
a. de verkoper gunt aan een ander; of
b. vaststaat dat niet wordt gegund; of
c. de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is
verstreken zonder dat is gegund; of
d. de verkoop bij inschrijving wordt afgelast.

De notaris beslist over de geldigheid van de inschrijfformulieren en over de
juiste lezing van de geboden som.

2.4. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting

De biedingen worden geopend op woensdag 17 mei 2017 om 11.00 uur
door één van de (kandidaat-)notarissen van Notariskantoor Veen en Veste,
Van Echtenskanaal NZ 164, 7891 AJ te Klazienaveen.
De notaris stelt alleen de op dat moment aanwezige inschrijver(s), eventueel
aanwezige verkoper(s) en de makelaar (of diens waarnemer of
plaatsvervanger) van verkoper op de hoogte van de biedingen zonder het
mededelen van de namen van de biedende partijen.
De koopovereenkomst ingevolge de verkoop bij inschrijving komt tot stand
door de gunning.
De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet
gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op zaterdag 20 mei 2017 of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
De verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder
opgave van redenen worden afgelast.

2.5. Koopovereenkomst
De bieder verklaart volledig bekend en akkoord te zijn met de inhoud van de
koopovereenkomst.
Ondertekening van de koopovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk donderdag 8 juni 2017.

2.6. Akte van levering
Indien en voor zover een koopovereenkomst tot stand komt, zal de voor
levering vereiste notariële akte worden verleden door één van de notarissen
van Notariskantoor Veen en Veste.
De marktconforme honorarium van de notaris, recherchekosten en
kadastraal recht komen voor rekening van de koper.