drone 1 drone 2 drone 3 drone 4 drone 5 foto 25-07-16 15 04 05 foto 25-07-16 15 33 19 foto 25-07-16 15 36 15 foto 25-07-16 15 07 01 foto 25-07-16 15 09 08 foto 25-07-16 15 28 32 foto 25-07-16 15 12 03 foto 25-07-16 15 24 01 foto 25-07-16 15 31 14 foto 25-07-16 15 25 50 foto 25-07-16 15 11 22 foto 25-07-16 15 19 17 foto 25-07-16 15 14 29 foto 25-07-16 15 17 58 foto 25-07-16 15 20 26 foto 25-07-16 15 50 46 foto 25-07-16 15 42 43 verdeling eigendom erfpacht kaart

Te koop: Dijksterbuursterlaan 1, 8821 LK Kimswerd

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf, klei
Perceeloppervlakte 634.270 m²

Notitie

Algemeen

Melkveebedrijf, mooi gelegen in het dorp Kimswerd, bestaande uit een vrijstaande woning inclusief garage, ligboxenstal, melkrobots en tanklokaal, werktuigenberging, vijf sleufsilo’s, vier polyester silo’s, een mestsilo, overige (erf) verhardingen, windmolen en landerijen.

Naast de eigendomslanderijen is er circa 25 ha erfpacht land welke door erfverpachter Hervormde Gemeente Kimswerd wordt aa... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Melkveehouderijbedrijf, klei
  Bouwperiode 1980
  Status Beschikbaar
  Aangeboden sinds Maandag 10 oktober 2016
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer FRYSL00057
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 10 oktober 2016
Laatste wijziging Dinsdag 4 juli 2017
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf, klei
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1980
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 63 ha 42 a 70 ca

Omschrijving

Melkveebedrijf, mooi gelegen in het dorp Kimswerd, bestaande uit een vrijstaande woning inclusief garage, ligboxenstal, melkrobots en tanklokaal, werktuigenberging, vijf sleufsilo’s, vier polyester silo’s, een mestsilo, overige (erf) verhardingen, windmolen en landerijen.

Naast de eigendomslanderijen is er circa 25 ha erfpacht land welke door erfverpachter Hervormde Gemeente Kimswerd wordt aangeboden. Verpachter heeft middels haar rentmeester aangegeven de landerijen in gebruik te willen geven aan degene die het bedrijf van verkoper koopt, mits goedkeuring verpachter voor nieuwe pachter. Voor de erfpacht landerijen dient er een insteek van € 15.000,- per ha te worden betaald met een aanvangscanon van € 850 per ha.

Indeling

Vrijstaande woning inclusief garage:

De semibungalow is in 1980 gebouwd en is opgetrokken uit (geïsoleerde) spouwmuren. Het geïsoleerde dak is met dakpannen gedekt. De woning wordt verwarmd door middel van een vloerverwarming met warmtewisselaar en radiatoren. De eigendomsketel, Nefit trendline 2016. De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De kozijnen op de begane grond zijn van kunststof.

Indeling woning:
Begane grond: zijentree, bijkeuken met toilet, opbergruimte en cv-ruimte, kelder, garage, keuken met keukenblok (voorzien van diverse inbouwapparatuur), L-vormige woonkamer, hal met meterkast, slaapkamer.
Verdieping: overloop, 4 ruime slaapkamers, badkamer, gerenoveerd in 2010 (voorzien van bad, wastafel en douche).
Vliering: bergzolder bereikbaar via een vlizotrap.

Garage:
De garage bevindt zich tussen de woning en de ligboxenstal. Via de garage is er een inpandige doorgang naar de ligboxenstal. De garage is voorzien van een betonvloer en een segmentendeur van kunststof.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1980 gebouwd. In 1997 is de stal in de breedte uitgebreid tot een 2+3 rijïge stal. Hierbij is de stal voorzien van nieuw spantwerk en een nieuwe kap. In 2000/2001 is het voorste gedeelte vernieuwd. De stal heeft een afmeting van ca. 60x32 meter. De voor- en achtergevel zijn opgetrokken uit spouwmuren, de zijgevels zijn deels voorzien van windbreekgaas met automatisch gordijn. Het dak is met golfplaten gedekt en kent een open nok. Het spantwerk is van staal, tevens voorzien van ondersteuning en de topgevels zijn voorzien van damwandprofielplaten. In de stal kunnen ca. 225 stuks vee worden gehuisvest. De stal is volledig onderkelderd met uitzondering van het voerpad. De mestkelder heeft een inhoud van ca. 1.700m³. Verder is de stal ingericht met twee krachtvoerboxen, zelfsluitend voerhek, zwevende boxen, ventilatoren en een koeborstel. De stal kan zowel aan de voor- als achtergevel worden geopend door middel van twee sectionaaldeuren.

Melkstal:
In de stal zijn een tweetal melkrobots Lely A2 gevestigd. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank (2007), inhoud ca. 10.000 liter. De machinekamer bevindt zich aangrenzend aan het tanklokaal en is voorzien van een voorkoeler, warmte-terugwin-installatie en overige randapparatuur.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging (open front) is in 1980 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 27x10 meter. De werktuigenberging is opgetrokken uit spouwmuren. Het dak is in 2014 gerenoveerd en voorzien van damwandplaten. Het spantwerk is van staal en de topgevels zijn van hout. Tevens is de werktuigenberging voorzien van een separate ruimte. Het gehele gebouw is voorzien van een betonvloer en heeft drie toegangsdeuren.

Overig:
Sleufsilo’s aantal 5:
1. Afmeting ca. 50 x 8 x 1 meter,
2. Afmeting ca. 22 x 8,5 x 2 meter;
3. Afmeting ca. 35 x 8,5 x 1,25 meter;
4. Afmeting ca. 35 x 8,5 x 1,50 meter;
5. Afmeting ca. 35 x 8,5 x 1,50 meter.

Polyester silo’s aantal 4:
1. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 12 ton;
2. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 12 ton;
3. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 40 m³;
4. Polyester krachtvoersilo, inhoud ca. 6 ton;
5. Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 12 ton.

Overige (erf) verhardingen:
- Vaste mestopslagplaats.
- Erfverhardingen (met asfalt) zijn ruim voldoende aanwezig.

Mestsilo:
De mestsilo is omstreeks 2006 gebouwd, bestaande uit kunststof wanden, voorzien van een drijfdek. De mestsilo heeft een inhoud van ca. 1.000m³.

Mestzak:
Op het bedrijf is tevens een mestzak aanwezig met een inhoud van ca. 400m³.

Windmolen:
Er is in 2002-2003 een windmolen op het erf gevestigd (Vestas V52) met een capaciteit van 850 kilowatt. De jaarlijkse opbrengst in Kwh bedraagt 2,5 miljoen Kwh. De mast heeft een hoogte van ca. 40 meter en de diameter van de wiek bedraagt ca. 52 meter (2x26 meter). Op de windmolen bevindt zich een antenne van Tele 2 waarvoor jaarlijks een vergoeding wordt ontvangen.

Stroomproductie:
De stroomproductie bedroeg:
Jaar 2013 2.232.832 Kwh
Jaar 2014 2.159.184 Kwh
Jaar 2015 2.484.821 Kwh

Landerijen:
De grondsoort varieert van een kalkrijke, lichte zavel (vooraan Dijksterbuursterlaan) tot knippige zware zavel/lichte klei achter in de kavel, grotendeels gelegen in een huiskavel. De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting zijn goed.
De landerijen gelegen op afstand, 3.78.60 ha, bestaan uit twee percelen, deze zijn gelegen in EHS gebied. De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg “Harlingerweg”. De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting van deze percelen zijn tevens goed. De landerijen zijn allemaal gedraineerd en vlak.

Bestemmingsplan:
Beheersverordening Buitengebied Noord Wunseradiel
De locatie valt binnen de beheersverordening Buitengebied Noord Wunseradiel. Binnen deze verordening heeft de locatie de bestemming “agrarische bedrijven” en de landerijen de bestemming “Agrarische cultuurgronden” met daarbij de aanduiding “regelmatige blokverkaveling en opstrekkende verkaveling”. De afstandskavel kent tevens deels de aanduiding “gasleiding” (in perceelsnummer 32), ter plaatse van de gasleiding.

Bestemmingsplan Butengebied Sudwest Fryslan met de status voorontwerp
De locatie heeft in het voorontwerp de enkelbestemming “agrarisch” en ter plaatse van de windmolen de bestemming “windturbine”. Het gehele object is gelegen in een gebied met de aanduiding “Waarde Archeologie”. Een deel van de landerijen gelegen ten zuidwesten van de opstallen hebben de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone – molenbiotoop”. De afstandskavel kent tevens deels de dubbelbestemming “leiding-gas” (in perceelsnummer 32), ter plaatse van de gasleiding.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee.

Ruilverkav.rente: € 10.738,32 voor de eigendomslanderijen en € 498,52 voor de erfpachtslanderijen, met eindjaar 2017.

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op gas, water en elektra.

Voorraden: De mestvoorraad blijft achter. De ruwvoervoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer kunnen worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslagcapaciteit: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 3.100 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft
meegebracht.

Kettingbeding: Ten aanzien van de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van
Rechtsverkeer, waarop verkoper op 1 juli 2009 een beroep heeft gedaan t.a.v. de eigendomspercelen geldt een kettingbeding t.a.v. koper. In verband met het vorenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 1 juli 2009 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Ondergrondse tanks(s): N.v.t.

Dieselolietank: Er is een dieselolietank aanwezig, inhoud ca 5.000 liter. De dieselolietank bevindt zich in een daartoe benodigde opslagbak.
Volgens de voorschriften van de gemeente mag de tank voor niet meer dan 2.500 liter zijn gevuld.

Zakelijk recht: Perceelsnummer 32 is belast met een Belemmeringenwet Privaat t.b.v. N.V. Nederlandse Gasunie.

Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten van € 28.677,23 bestaande uit de basisbetaling van
€ 20.010,63 en een vergroeningspremie van € 8.666,60.

Overzicht waarde betalingsrecht per subsidiabele ha t/m 2019:
2016 2017 2018 2019
€ 317,76 € 301,32 € 285,57 € 270,17

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 119
melkkoeien, 12 stuks melkvee > 2 jaar, 40 stuks melkvee 1 – 2 jaar, 44 stuks melkvee < 1 jaar, 1 fokstier < 1 jaar en 1 nuka.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

Erfdienstbaarheden: Er ligt een molenpad op de perceelsnummers 242 en 258 om van en naar de watermolen te komen en gaan (ofwel een krui-voetpad).

EHS natuur: De perceelsummers 32 en 33 zijn gelegen in de provinciale ecologische verbindingszone ofwel de ecologische hoofdstructuur.

Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.