20160520_113742 20160526_144008 20160526_144557 20160526_155151 20160526_144210 20160526_144311 20160526_144339 20160526_144623 20160526_144354 20160526_144500 20160526_144542 20160526_144727 20160526_144740 20160526_144826 20160526_145035 20160526_145109 verdeling percelen totaal
Verkocht

Te koop: Weper 8, 8431 RH Oosterwolde

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf, zand
Perceeloppervlakte 890.996 m²

Notitie

Algemeen

Melkveebedrijf gelegen nabij Oosterwolde, bestaande uit een woning, traditioneel bedrijfsgedeelte, ligboxenstal inclusief melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, sleufsilo’s, krachtvoersilo’s en kunstmestsilo’s, overige (erf) verhardingen, landerijen en betalingsrechten.


Melkveebedrijf gelegen nabij Oosterwolde, bestaande uit een woning, traditioneel bedrijfsgedeelte, ligboxe... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Melkveehouderijbedrijf, zand
  Bouwperiode 1998
  Status Verkocht
  Aangeboden sinds Donderdag 20 oktober 2016
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer FRYSL00058
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 20 oktober 2016
Laatste wijziging Woensdag 16 augustus 2017
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1998
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 89 ha 9 a 96 ca

Omschrijving

Melkveebedrijf gelegen nabij Oosterwolde, bestaande uit een woning, traditioneel bedrijfsgedeelte, ligboxenstal inclusief melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, sleufsilo’s, krachtvoersilo’s en kunstmestsilo’s, overige (erf) verhardingen, landerijen en betalingsrechten.


Melkveebedrijf gelegen nabij Oosterwolde, bestaande uit een woning, traditioneel bedrijfsgedeelte, ligboxenstal inclusief melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, sleufsilo’s, krachtvoersilo’s en kunstmestsilo’s, overige (erf) verhardingen, landerijen en betalingsrechten.

Naast de eigendomslanderijen heeft de verkoper circa 51.5 ha in pacht van verpachter Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis. Verpachter heeft middels haar rentmeester aangegeven de landerijen in gebruik te willen geven aan degene die het bedrijf van verkoper koopt (mits goedkeuring verpachter voor nieuwe erfpachter). Het bestuur van de Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis wenst alle mogelijkheden open te houden, zodat afhankelijk van condities (gedeeltelijke) verkoop van haar landerijen bespreekbaar is met haar rentemeester. Voorkeur van de verpachter gaat uit naar in gebruik geving middels erfpacht voor een periode van 26 jaar waarbij een insteek dient te worden betaald van € 15.000,- per ha en een aanvangscanon van € 700 per ha.

Indeling

Vraagprijs voor het bedrijf geldt voor de onroerende zaken van verkoper en is dus exclusief eventuele insteek erfpacht en bijbehorende voorwaarden.

Woning:
De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1902. In 1950 is er een nieuw voorhuis gebouwd. Vervolgens is er vanaf 1998 in delen een renovatie uitgevoerd. De woning is opgetrokken uit (deels geïsoleerde) spouwmuren. Het dak is met dakpannen gedekt. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendomsketel Vaillant combi, 2016) en deels door vloerverwarming (keuken). De kozijnen zijn grotendeels van hout, één kozijn is van kunststof.

Indeling woning:
Begane grond: Zijentree, hal met trapopgang naar verdieping, kelder, woonkamer, keuken (2003 gerenoveerd), meterkast, toilet,
kantoorruimte, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.

Traditionele schuur:
Het geheel is opgetrokken uit halfsteensmuren en heeft houten en stalen (1998) gebinten. Het dak is met asbestplaten gedekt en met riet onderschoten. De achtergevel is tijdens de verbouwing in 1998 opgetrokken uit steensmuren.
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
24 ligboxen op roosters;
4 x 4 strohokken;
Ruimte voor 8-10 stuks eenlingboxen;
Ruimte voor 8 eenling-stierenboxen.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1978 gebouwd. In 1996 is de stal in de lengte uitgebreid. Het betreft een 3+5+3 rijïge stal. Het spantwerk is van staal (1978) en gegalvaniseerd ijzer (1996). De stal heeft een afmeting van ca. 67x20 meter. De gevels zijn opgetrokken uit halfsteensmuren met windbreekgaas. De eindgevel is opgebouwd uit deels steensmuren en deels spouw. De topgevel is voorzien van damwand. Het dak is deels met asbesthoudende golfplaten gedekt (1978) en deels asbestvrij (1996). De stal kent een Weelink voersysteem.

Bijzonderheden:
- Capaciteit: Ca. 152 stuks gve- en 5 krachtvoerboxen;
- Stierenbox en afkalfbox/strohok en selectiebox;
- Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³;
- Renovatie roostervloeren: 2005.

Melkstal:
Het betreft een 2 x 10 stands 50-graden melkstal (2001) van Delaval met beweegbare vloer.

Bijzonderheden:
- Voorzieningen tanklokaal/machinekamer:
Warmteterugwin-installatie;
Free-heater en hydrofoorsysteem;
Bronwaterinstallatie;
Eigendomstank ca. 12.500 liter.

Jongveestal:
De stal is gebouwd in 2013. Het geheel is opgetrokken uit damwand en prefabmuren met windgaas. Het spantwerk is van staal. Het dak is met golfplaten gedekt. Topgevels zijn van damwand. De stal heeft een afmeting van ca. 18 x 15 meter en is volledig onderkelderd.

Bijzonderheden
- Capaciteit:
50 jve (8-18 mnd doorgroeisysteem);
1 stierenbox;
- Mestopslagcapaciteit: 600 m³.

Werktuigenberging:
Er zijn twee werktuigenbergingen aanwezig op het terrein. De bergingen zijn deels opgebouwd uit steen en deels uit damwand en beschikt over een vrij overspannen stalen spantconstructie. Het dak is met asbestplaten gedekt. De bergingen hebben een betonnen vloer.

Bijzonderheden:
- Berging 1: 17,5 x 12 meter;
- Berging 2: 13 x 13 meter, bouwjaar 1993.

Overig:
Mestsilo
De constructie van de mestsilo is van beton. Er is schade aan de kap.

Bijzonderheden:
- Inhoud van 1.000 m³;
- Bouwjaar 1993;
- Keuring 2014.

Kunstmestsilo’s:
- 1 x 16 ton;
- 1 x 10 ton.

Voersilo’s:
- 2 x 16 ton, polyester;
- 1 x 12 ton, metaal;
- 1 x 6 ton, polyester;
- 2 x 4 ton, polyester.

Sleufsilo’s aantal 6:
1. Afmeting ca. 30 x 10 x 2 meter, betonplaten/elementen (2013);
2. Afmeting ca. 36 x 8,5 x 2 meter, asfalt;
3. Afmeting ca. 33 x 7,5 x 2 meter, asfalt;
4. Afmeting ca. 30 x 7,5 x 2 meter, asfalt;
5. Afmeting ca. 26 x 7 x 1 meter, asfalt;
6. Afmeting ca. 30 x 8 x 1 meter, asfalt.

Opmerking: de meeste sleufsilo’s hebben een stalen profiel met zware betonelementen.

Landerijen:
De grondsoort bestaat overwegend uit een zandgrond en is voor een klein deel veenachtig. De landerijen zijn (grotendeels) gelegen in een huiskavel. Daarnaast is er een (eigendom)afstandskavel van 6.72.30 ha aanwezig. Perceelsnummer 830 is gedraineerd en in perceelsnummer 176 bevindt zich een kavelpad ten behoeve van de ontsluiting van de achterliggende landerijen. In perceelsnummer 483 bevindt zich een “dobbe”. De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting zijn goed.
De landerijen welke thans in pacht zijn bij verkoper liggen grotendeels in de huiskavel achter de boerderij. Op afstand ligt er nog een kavel van 13.37.61 ha.

Bestemmingsplan:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet 2016’ van de gemeente
Ooststellingwerf hebben zowel het object als de landerijen de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Daarnaast zijn de percelen gelegen in een gebied met de dubbelbestemming ‘archeologie’ en ‘cultuurhistorie’. Een deel van de landerijen kent de gebiedsaanduiding ‘overige- zone handhaven openheid’ en ‘overige zone- recreatieve zone’.

Toe te rekenen aan erf en ondergrond van de woning is circa 1.000 m2. Toe te rekenen aan erf en ondergrond van de bedrijfsopstallen circa 10.910 m2.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verstrekt voor 179 melkkoeien en 96 stuks jongvee.

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslag: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 2.775 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft
meegebracht.

Ondergrondse N.v.t.
tank(s):

Zakelijk recht: Op de perceelsnummers 485 en 486 rust een zakelijk recht ten behoeve van de aanleg van een persleiding van Oosterwolde naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haulerwijk, gerechtigden: Vitens N.V., Wetterskip Fryslân en Gemeente Ooststellingwerf. Op perceelsnummer 737 rust ook een zakelijk recht ten behoeve van de aanleg van een persleiding van Oosterwolde naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haulerwijk, hierbij is de gerechtigde Wetterskip Fryslân.

Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten van € 30.535,98 bestaande uit de basisbetaling van
€ 21.757,24 en een vergroeningspremie van € 9.411,99.
Overzicht waarde betalingsrecht per subsidiabele ha t/m 2019:
2015 2016 2017 2018 2019
€ 284,00 € 280,46 € 276,88 € 273,55 € 270,17

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 136 melkkoeien, 3 stuks jongvee > 2jr, 50 pinken, 56 vaarskalveren, 2
stieren, 1 stierkalf en 2 stieren >2 jr.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

Melkveebedrijf gelegen nabij Oosterwolde, bestaande uit een woning, traditioneel bedrijfsgedeelte, ligboxenstal inclusief melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging, sleufsilo’s, krachtvoersilo’s en kunstmestsilo’s, overige (erf) verhardingen, landerijen en betalingsrechten.

Naast de eigendomslanderijen heeft de verkoper circa 51.5 ha in pacht van verpachter Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis. Verpachter heeft middels haar rentmeester aangegeven de landerijen in gebruik te willen geven aan degene die het bedrijf van verkoper koopt (mits goedkeuring verpachter voor nieuwe erfpachter). Het bestuur van de Stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis wenst alle mogelijkheden open te houden, zodat afhankelijk van condities (gedeeltelijke) verkoop van haar landerijen bespreekbaar is met haar rentemeester. Voorkeur van de verpachter gaat uit naar in gebruik geving middels erfpacht voor een periode van 26 jaar waarbij een insteek dient te worden betaald van € 15.000,- per ha en een aanvangscanon van € 700 per ha.

Vraagprijs voor het bedrijf geldt voor de onroerende zaken van verkoper en is dus exclusief eventuele insteek erfpacht en bijbehorende voorwaarden.

Woning:
De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1902. In 1950 is er een nieuw voorhuis gebouwd. Vervolgens is er vanaf 1998 in delen een renovatie uitgevoerd. De woning is opgetrokken uit (deels geïsoleerde) spouwmuren. Het dak is met dakpannen gedekt. De woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendomsketel Vaillant combi, 2016) en deels door vloerverwarming (keuken). De kozijnen zijn grotendeels van hout, één kozijn is van kunststof.

Indeling woning:
Begane grond: Zijentree, hal met trapopgang naar verdieping, kelder, woonkamer, keuken (2003 gerenoveerd), meterkast, toilet, kantoorruimte, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.

Traditionele schuur:
Het geheel is opgetrokken uit halfsteensmuren en heeft houten en stalen (1998) gebinten. Het dak is met asbestplaten gedekt en met riet onderschoten. De achtergevel is tijdens de verbouwing in 1998 opgetrokken uit steensmuren.
Bijzonderheden:
- Capaciteit:
24 ligboxen op roosters;
4 x 4 strohokken;
Ruimte voor 8-10 stuks eenlingboxen;
Ruimte voor 8 eenling-stierenboxen.
Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1978 gebouwd. In 1996 is de stal in de lengte uitgebreid. Het betreft een 3+5+3 rijïge stal. Het spantwerk is van staal (1978) en gegalvaniseerd ijzer (1996). De stal heeft een afmeting van ca. 67x20 meter. De gevels zijn opgetrokken uit halfsteensmuren met windbreekgaas. De eindgevel is opgebouwd uit deels steensmuren en deels spouw. De topgevel is voorzien van damwand. Het dak is deels met asbesthoudende golfplaten gedekt (1978) en deels asbestvrij (1996). De stal kent een Weelink voersysteem.

Bijzonderheden:
- Capaciteit: Ca. 152 stuks gve- en 5 krachtvoerboxen;
- Stierenbox en afkalfbox/strohok en selectiebox;
- Mestopslagcapaciteit: 1.000 m³;
- Renovatie roostervloeren: 2005.

Melkstal:
Het betreft een 2 x 10 stands 50-graden melkstal (2001) van Delaval met beweegbare vloer.

Bijzonderheden:
- Voorzieningen tanklokaal/machinekamer:
Warmteterugwin-installatie;
Free-heater en hydrofoorsysteem;
Bronwaterinstallatie;
Eigendomstank ca. 12.500 liter.

Jongveestal:
De stal is gebouwd in 2013. Het geheel is opgetrokken uit damwand en prefabmuren met windgaas. Het spantwerk is van staal. Het dak is met golfplaten gedekt. Topgevels zijn van damwand. De stal heeft een afmeting van ca. 18 x 15 meter en is volledig onderkelderd.

Bijzonderheden
- Capaciteit:
50 jve (8-18 mnd doorgroeisysteem);
1 stierenbox;
- Mestopslagcapaciteit: 600 m³.

Werktuigenberging:
Er zijn twee werktuigenbergingen aanwezig op het terrein. De bergingen zijn deels opgebouwd uit steen en deels uit damwand en beschikt over een vrij overspannen stalen spantconstructie. Het dak is met asbestplaten gedekt. De bergingen hebben een betonnen vloer.

Bijzonderheden:
- Berging 1: 17,5 x 12 meter;
- Berging 2: 13 x 13 meter, bouwjaar 1993.

Overig:
Mestsilo
De constructie van de mestsilo is van beton. Er is schade aan de kap.

Bijzonderheden:
- Inhoud van 1.000 m³;
- Bouwjaar 1993;
- Keuring 2014.

Kunstmestsilo’s:
- 1 x 16 ton;
- 1 x 10 ton.

Voersilo’s:
- 2 x 16 ton, polyester;
- 1 x 12 ton, metaal;
- 1 x 6 ton, polyester;
- 2 x 4 ton, polyester.

Sleufsilo’s aantal 6:
1. Afmeting ca. 30 x 10 x 2 meter, betonplaten/elementen (2013);
2. Afmeting ca. 36 x 8,5 x 2 meter, asfalt;
3. Afmeting ca. 33 x 7,5 x 2 meter, asfalt;
4. Afmeting ca. 30 x 7,5 x 2 meter, asfalt;
5. Afmeting ca. 26 x 7 x 1 meter, asfalt;
6. Afmeting ca. 30 x 8 x 1 meter, asfalt.

Opmerking: de meeste sleufsilo’s hebben een stalen profiel met zware betonelementen.

Landerijen:
De grondsoort bestaat overwegend uit een zandgrond en is voor een klein deel veenachtig. De landerijen zijn (grotendeels) gelegen in een huiskavel. Daarnaast is er een (eigendom)afstandskavel van 6.72.30 ha aanwezig. Perceelsnummer 830 is gedraineerd en in perceelsnummer 176 bevindt zich een kavelpad ten behoeve van de ontsluiting van de achterliggende landerijen. In perceelsnummer 483 bevindt zich een “dobbe”. De perceelsvorm, -grootte en de ontsluiting zijn goed.
De landerijen welke thans in pacht zijn bij verkoper liggen grotendeels in de huiskavel achter de boerderij. Op afstand ligt er nog een kavel van 13.37.61 ha.
Voor de ligging, zie de topgrafische kaart verderop in de brochure.

Bestemmingsplan:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet 2016’ van de gemeente
Ooststellingwerf hebben zowel het object als de landerijen de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Daarnaast zijn de percelen gelegen in een gebied met de dubbelbestemming ‘archeologie’ en ‘cultuurhistorie’. Een deel van de landerijen kent de gebiedsaanduiding ‘overige- zone handhaven openheid’ en ‘overige zone- recreatieve zone’.

Toe te rekenen aan erf en ondergrond van de woning is circa 1.000 m2. Toe te rekenen aan erf en ondergrond van de bedrijfsopstallen circa 10.910 m2.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verstrekt voor 179 melkkoeien en 96 stuks jongvee.

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Mestopslag: De totale mestopslag op het bedrijf is ca. 2.775 m³.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft
meegebracht.

Ondergrondse tanks: N.v.t.

Zakelijk recht: Op de perceelsnummers 485 en 486 rust een zakelijk recht ten behoeve van de aanleg van een persleiding van Oosterwolde naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haulerwijk, gerechtigden: Vitens N.V., Wetterskip Fryslân en Gemeente Ooststellingwerf. Op perceelsnummer 737 rust ook een zakelijk recht ten behoeve van de aanleg van een persleiding van Oosterwolde naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haulerwijk, hierbij is de gerechtigde Wetterskip Fryslân.

Betalingsrechten: In 2015 is er een betalingsbedrag geweest voor betalingsrechten van € 30.535,98 bestaande uit de basisbetaling van
€ 21.757,24 en een vergroeningspremie van € 9.411,99.
Overzicht waarde betalingsrecht per subsidiabele ha t/m 2019:
2015 2016 2017 2018 2019
€ 284,00 € 280,46 € 276,88 € 273,55 € 270,17

Fosfaatrechten: De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 136 melkkoeien, 3 stuks jongvee > 2jr, 50 pinken, 56 vaarskalveren, 2 stieren, 1 stierkalf en 2 stieren >2 jr.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel G.

Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.