Uw partner in aan- en verkoop van objecten in het buitengebied

Voelt u de vrijheid? Dan is wonen in een landelijk gebied wellicht iets voor u..

Uw partner in aan- en verkoop van objecten in het buitengebied

Emigreren doe je nooit alleen!

Als we zeggen dat je niet alleen emigreert, bedoelen we dat u er niet alleen voor staat.

Emigreren doe je nooit alleen!

Rentmeesterschap

Zorgen voor een goed beheer is waar het om draait bij een rentmeester. Met de blik gericht op de toekomst en met een toewijding alsof het zijn eigen zaken betreft.
Dat is precies de manier waarop AgriTeam Makelaars invulling geeft aan de rentmeesteractiviteiten.

In bijna alle gevallen betreft het agrarische onroerende zaken, al komen ook recreatieve onroerende zaken wel voor. In samenspraak met de eigenaar maken we een beheersovereenkomst, waarin onze werkzaamheden nauwkeurig omschreven staan.
Dankzij onze grote betrokkenheid bij de agrarische wereld en onze ruime ervaring, kunnen wij aan het rentmeesterschap een professionele invulling geven, waarbij we u veel werk uit handen nemen.

Diverse overeenkomsten mogelijk
In de overeenkomst kunnen bijvoorbeeld de volgende elementen opgenomen zijn:

  • Toezicht op gebouwen en landerijen
  • Voeren van de administratie
  • Opstellen en bewaken van begrotingen
  • Opstellen en controleren van pacht- en huurcontracten
  • Beheersplannen maken, bedrijfsverbeteringen voorstellen

Het zal duidelijk zijn dat rentmeesterschap vooral maatwerk is.

Recent bekeken