Nieuws

Fosfaatrechten

De fosfaatexcretie zijn voor alle sectoren onder het productieplafond op dit moment. Er is een lichte overschrijding van het stikstofproductieplafond voor de melkveesector wat ook zorgt voor een overschrijding van het nationale stikstofproductieplafond.
Dit neemt niet weg dat er op dit moment 85,3 miljoen kg fosfaatrechten zijn toegekend aan de melkveehouderij.
Dit is meer dan het sectorale plafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kg.

Ondanks dat we nu onder het werkelijke plafond produceren, wil Schouten (na overleg met de Europese Commissie) de hoeveelheid fosfaatrechten nog in 2019 tot onder het sectorplafond te brengen middels:

  • Tijdelijke verhoging afromingspercentage van 10% naar 20% (niet eerder dan 2020 weer naar ouderlijk niveau);
  • Fosfaatbank voorlopig niet openstellen;
  • Afgeroomde fosfaatrechten doorhalen;

Indien de verhoging van het afromingspercentage onvoldoende zoden aan de dijk zet, zal er overwogen worden om het afromingspercentage in het najaar van 2019 verder te verhogen. Hier willen ze een nieuwe generieke korting mee voorkomen.

 

De rechten die reeds zijn afgeroomd alsmede de rechten die nog worden afgeroomd zullen komen te vervallen. Wanneer het aantal rechten onder het sectorplafond zijn gebracht, wordt de fosfaatbank gevuld met de rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd.

 

De vraag is nu; per wanneer gaat het afromingspercentage omhoog indien het doorgaat?

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Voorstel van Wet is vandaag (27 mei) ingediend.

Stand van zaken is te zien op: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35208_wijziging_van_de

 

 

Agrarische taxatie nodig?

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.