Nieuws

Nog veel onduidelijk over vergunningverlening na PAS

De onduidelijkheid over de vergunningverlening na de stikstofuitspraak van de Raad van State is op provinciaal vlak nog groot.

Dat bleek op een bijeenkomst georganiseerd voor adviseurs die te maken hebben met Nbw-vergunningen in het Lumen Hotel in Zwolle. Meteen tijdens de toelichting van Pieter Dikhoff, projectmanager Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de provincie Overijssel en als adviseur betrokken bij de Commissie-Remkes, wordt al duidelijk dat er nog veel niet bekend is over hoe vergunningverlening weer op gang kan komen.

Beweiden en bemesten
“Er komt nog veel meer aan qua wet- en regelgeving rondom de stikstofproblematiek, vooral in het eerste kwartaal”, stelt Dikhoff. Zo is het volgens de stikstofadviseur bijvoorbeeld op dit moment nog steeds onduidelijk hoe moet worden omgegaan met het beweiden en bemesten. Dikhoff denkt dat het nog maar de vraag is of het vergunningvrij beweiden en bemesten wel juridisch houdbaar zal blijken, ook al heeft Remkes dat geadviseerd. “Er spelen op dit moment een aantal gerechtelijke procedures tegen het vergunningvrij beweiden en bemesten in zowel Groningen, Drenthe als Overijssel. We moeten afwachten wat het oordeel van de rechter is.”

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over een melkveehouderij in Drenthe valt af te leiden dat na de RvS-uitspraak van 29 mei vergunningvrij beweiden en bemesten op dit moment juridisch onmogelijk is. De melkveehouder moet een vergunning aanvragen en de provincie zal vervolgens die moeten beoordelen.

Vervoersbewegingen van het bedrijf
Ook Agnes Willigenburg, verantwoordelijk voor de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet in Overijssel, kan de adviseurs weinig duidelijkheid bieden. “Na de stikstofuitspraak van de Raad van State hebben rechtbanken massaal alle beroepszaken tegen vergunningen, die onder het PAS waren verleend vernietigd. We hebben er daar nu 140 van liggen, want de aanvraag ligt er nog. We weten op dit moment niet wat we ermee moeten.” (..)

PAS-meldingen
Wat betreft het extern salderen is het nog wachten op de nieuwe Meststoffenwet, Agnes Willigenburg. “Op 1 februari zou die wet er zijn, maar dat moeten we afwachten. In ieder geval zou de Meststoffenwet ons handvaten moeten bieden hoe om te gaan met het extern salderen.”

Ook over hoe om te gaan met de PAS-meldingen is bij de provincie nog geen duidelijkheid. Het gaat om landelijk zo’n 3.500 gevallen die door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) met terugwerkende kracht vergunningplichtig zouden zijn. “We weten dat minister Schouten deze melders wil legaliseren, dat blijkt uit een Kamerbrief. Maar hoe dat zal gaan, en hoe we er mee moeten omgaan is nog niet duidelijk.”

Provincies onderling
Ook tussen provincies onderling moeten nog afspraken gemaakt worden, werd duidelijk tijdens te bijeenkomst. “De effecten van bedrijfsuitbreidingen werden tot nu toe onderling weggestreept”, zegt Agnes Willigenburg, “maar daar zijn op dit moment nog geen nieuwe afspraken over gemaakt. Dat moet formeel nog geregeld worden.”

Bron: www. boerderij.nl, 22/01/2019

Agrarische taxatie nodig?

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.