Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: Grasland Noordervaart 52 Stompetoren

1841 HA Stompetoren
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  204890 m²

Algemeen
Namens opdrachtgever bieden wij te koop aan twee percelen cultuurgrond van totaal 20.48.90 ha.
Grond is geschikt voor diverse teelten, w.o. gras, mais, bollen en akkerbouw-gewassen.
Het object bestaat uit twee aparte percelen welke gescheiden zijn door een tussensloot.
Middels een ruime gronddam en een verhard kavelpad zijn de percelen prima ontsloten.

Grondsoort
Zware klei: Kalkrijke poldervaaggronden (Mn45A), profielverloop 5, grondwatertrap IV (gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in cm beneden maaiveld <40 cm; Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) in cm beneden maaiveld 80-120 cm).

De percelen zijn voldoende uit het water gelegen en ontwaterd middels drainage en moldrainage. Het geheel is ontsloten middels een ruime gronddam en een verhard kavelpad (pad van ca. 100 m asfalt en deels puinkorrel en een gedeelte gravelpad).

Bestemming
Bestemmingsplan Gemeente Schermer, Landelijk gebied 2014, vastgesteld 30-9-2014
- Enkelbestemming - Agrarisch met waarden- Cultuurhistorie
- Dubbelbestemming - Archeologie 2 en 4

Provinciale omgevingsverordening 2020, vastgesteld 22-10-2020:
- Grondgebied Provincie Noord Holland
- Agrarische bedrijven
- Bijzonder Provinciaal Landschap
- Schermer - Kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap
- Landelijk gebied
- Noord-Holland Noord - Landelijk gebied
- Terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000
- Peilbesluit

Kadastraal betreft het de volgende percelen (lichtgroen/omlijnd op de afbeelding).
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Schermer S 297 10.86.10 ha
Schermer S 315 9.62.80 ha
Totaal 20.48.90 ha

In de koop zijn 20 betalingsrechten begrepen.
Gronden zijn aangemerkt als blijvend grasland (3 delen), 1 gedeelte als tijdelijk grasland.
Waterschapslasten; € 112,- p/ha p/jr.

Kenmerken


Overdracht
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Noordervaart
Huisnummer 52
Postcode 1841 HA
Plaats Stompetoren

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 204890 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!