Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Dommerskanaal NZ Nieuw-Amsterdam

Nieuw Amsterdam
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  61200 m²

Ca. 06.12.00 ha goede akkerbouwgrond gelegen aan de Dommerskanaal NZ te Nieuw-Amsterdam

Kadastraal perceel

Emmen AG 1651

Kadastrale oppervlakte

07.52.50 ha

Te verkopen oppervlakte

Ca. 06.12.00 ha (na uitmeting van het Kadaster zal de juiste oppervlakte worden bepaald, verrekening op basis van de overeen gekomen m²-prijs)

Grondsoorten

-Veldpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21)

-Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag (iWp)

-Moerige eerdgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand (iWz)

-Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 1,2 meter (iVp)


Betalingsrechten en/of productierechten

In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 63,50 per ha (aanslagjaar 2022).

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

De kadastrale percelen zijn niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op het kadastrale perceel rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend

Zakelijk recht

Er zijn geen zakelijke rechten bekend

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Drainage

Op het perceel is geen drainage aanwezig

Sloot

Ter afscheiding van het afgesplitste zal er een sloot worden gegraven voor rekening van verkoper en koper

Aanvaarding

Aanvaarding per direct

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Prijs op aanvraag
Aanvaarding Direct
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Dommerskanaal NZ
Plaats Nieuw Amsterdam

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 61200 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van boerderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop! Bent u op zoek naar een landelijke woning of woonboerderij? Bekijk dan ons aanbod op landelijk-wonen.nl!