Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: 7.94.80 ha. landbouwgrond te Scharwoude

Scharwoude
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  7.94.80 ha. m²

Omschrijving object algemeen  

Perceel landbouwgrond van 7.94.80 ha land in Scharwoude, kadastraal gemeente Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 379.

Situering

De landbouwgrond is gelegen tussen de Zesstedenweg te Scharwoude en de A7. Aan de westkant van het perceel ligt de A7. Aan de oostzijde van het perceel ligt de provinciale weg N247 van Hoorn naar Edam naar Amsterdam. Het land is bereikbaar door middel van een openbaar kavel pad vanaf Grosthuizen. Aan de noordzijde van het perceel ligt een perceel grasland. Deze percelen worden gescheiden van elkaar middels een sloot en hekwerk. 


Gronden

In Scharwoude tussen de Zesstedenweg en de A7 ligt de kavel van 7.94.80 ha. Een mooie rechthoekige kavel grond. Op de Bodemkaart van Nederland is de grondslag van het perceel pMn85A zijnde zeekleigronden, kalkrijke Leek-/woudeerdgronden, klei, profielverloop 5.

Het perceel ligt aan een openbaar kavel pad van circa 720 meter over de grond van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het perceel is circa 110 meter breed. Aan de achterzijde van het perceel wordt het perceel breder namelijk circa 235 meter breed. De totale lengte van het perceel is circa 580 meter. Aan het kavel pad ligt een brede dam waardoor het perceel goed bereikbaar is. De kadastrale grens ligt aan de rand van het perceel aan de noord/oost en zuidkant en aan de westkant in het midden van de sloot. Het land is gedraineerd.
 

Gebruik

Het landgebruik van de afgelopen jaren is voornamelijk grasland. In 2021 hebben op het noordelijk gedeelte bloembollen gestaan en in 2019 op het zuidelijk gedeelte.
Bij RVO is de grond aangemerkt als blijvend grasland.

Eigendom en beperkingen

Met betrekking tot de grond zijn geen erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten vermeld in het eigendomsbewijs.

Bestemming

In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Koggenland, dat op 27 juli 2013  onherroepelijk is geworden, hebben de gronden de volgende bestemming:

 • Enkelbestemming Agrarisch
 • Dubbelbestemming Waarde-Archeologie 5

Provinciale verordening

De geconsolideerde provinciale verordening van 21-6-2022 geeft de volgende zaken aan:

 • Grond gebied provincie Noord Holland
 • Werkingsgebieden:
  •  Agrarische bedrijven
  •  Bodemsanering
  •  Landelijk gebied
  •  Noord-Holland Noord
  • Terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000
  •  Peilbesluit
  •  Grondbewerking voor permanente bollenteelt uitgesloten

Regionale Energiestrategie

In de regionale Energiestrategie 1.0 Noord Holland Noord is de locatie opgenomen als zoekgebied A7 Oudendijk voor Zon. Zie hiervoor de kaarten van de RES en verder de site Home – energieregio Noord-Holland (energieregionh.nl). Hierin staan de mogelijkheden voor gebruik van de gronden als zonneweide.

Lasten

De gebruikelijke lasten zijn van toepassing op het perceel. De waterschapslasten bedragen totaal € 1.154,61 op basis van aanslag 2022.  

Betalingsrechten
Er behoren geen betalingsrechten tot het verkochte.

Fosfaatrechten
Er behoren geen fosfaatrechten tot het verkochte.

Bodemonderzoek

Er zijn geen bodemonderzoeken bekend en bij Bodemloket staan geen bijzonderheden vermeld.

 

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Tussen Zesstedenweg en A7
Plaats Scharwoude

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7.94.80 ha. m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van boerderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop! Bent u op zoek naar een landelijke woning of woonboerderij? Bekijk dan ons aanbod op landelijk-wonen.nl!