Verkocht

Tuinbouwbedrijf te koop in Noord-Holland: Tuinbouwbedrijf Kerkmeerweg 15a en 17, 1724 PK Oudkarspel

1724 PK Oudkarspel Oppervlakte / omvang: 198915 m²

Een modern tuinbouwbedrijf bestaande uit woonhuis en bedrijfsloodsen met ULO-koelcellen met 2.680 kisten opslagcapaciteit en enkele percelen landbouwgrond, gelegen achter en nabij de gebouwen.

Omschrijving opstallen

Woonhuis nr. 17
Bouwjaar 1970, Afmetingen 7 m x 11,50 m = 80 m² en 2,50 m x 4 m = 10 m²
Het woonoppervlakte is circa 118 m2 en de inhoud circa  374 m3.

De woning is gebouwd van  gemetselde buitengevels met spouw en houten binnengevels. Het zadeldak is gedekt met pannen. De woning is voorzien van dubbel glas en centraal verwarmd op Combiketel uit 2014.

Indeling
Begane grond: entree met trapopgang en meterkast, woonkamer met halfopen keuken met inbouwapparatuur, toilet en badkamer, aangebouwde bijkeuken met cv ketel

Verdieping: overloop met twee slaapkamers.

Het woongedeelte is aangesloten op een septictank.

Garage
Naast de woning een vrijstaande garage van steen, gedekt met asbest golfplaten. Afmetingen ongeveer 4 bij 4 meter is 16 m2

Koelhuis
Bouwjaar 2011. Het koelhuis is gebouwd van stalen spanten. Gevels en dak van geïsoleerde sandwichpanelen platen en voorzien van betonvloer van 15 cm. Het koelhuis bestaat uit drie ULO-koelcellen van 15,15 m bij 10,59 m (cel 9, 10 en 11) en een  ULO cel van 8,83 m bij 15,15 m (cel 8), elk voorzien van drie verdampers. De cellen zijn van sandwichpanelen type PUR, dik 120 mm.

De opslagcapaciteit van elke cel is driemaal 330 kisten en eenmaal 280 kisten.

Voor de cellen een corridor met koeling met een opslagcapaciteit van circa 150 kisten. Koelmiddel is R507A

Afmetingen:                                    23 m x 42 m = ca. 1.050 m2
Goothoogte:                                   ca. 5,5 m
Nokhoogte:                                    ca. 8,56 m

Tussenbouw
Bouwjaar 2006/2011. Dit gedeelte is een tussenbouw en een verbinding tussen het koelhuis en de bedrijfsloods en is voorzien van 2 laaddocks met overheaddeuren.  De laaddocks zijn voorzien van wieldwingers.

Afmetingen:                                     12 m x 7 m = 84 m2

Bedrijfsloods
Bouwjaar 2006. Deze loods is gebouwd van stalen spanten. Gevels en dak zijn van geïsoleerde sandwich paneelplaten en voorzien van een betonvloer van 15 cm dik waarin gedeeltelijk vloerverwarming. De loods heeft een verwerkingsfunctie en heeft twee koelcellen van sandwichpanelen, één van 7 m x 12 m = 84  m2 (cel 16) en één van 8m x 14 m = 112 m2 (cel 17) en een sanitair gedeelte met twee urinoirs, twee toiletten en wasgelegenheid.  Afvoer via septictank.  De loods is voorzien van een aluminium overheaddeur en loopdeur. De koeling is voorzien van koelmiddel Freon R 507/404a en R134a
Afmetingen:                                     23 m x 42 m = ca. 966m2
Goothoogte:                                    ca. 5,50 m
Nokhoogte:                                     ca. 8,56 m

Bedrijfsloods
Bouwjaar 1996. De loods is onderheid en voorzien van een betonvloer met stalen spanten, damwandprofielplaten gevels en asbestcement golfplaten dak. De loods heeft een kantine en kantoor van 50 m2 en een kantoor op de verdieping en twee ULO-cellen achter elkaar van in totaal 22 m x 15 m = 335m2 met een opslagcapaciteit van respectievelijk 250 en 350 kisten (cel 6 en 7). De koeling is voorzien van koelmiddel Freon R22.

Afmetingen loods:                           42 m x 18 m = ca. 756 m2
Goothoogte:                                    ca. 5,50 m
Nokhoogte:                                     ca. 7,00 m

Koelhuis
Bouwjaar 1988. Het koelhuis is onderheid en voorzien van betonvloer met stalen spanten. De gevels zijn van damwand profielplaten en het dak van asbestcement golfplaten. Deze zijn van binnenuit geïsoleerd met piepschuim en purschuim.  In het koelhuis twee ULO cellen achter elkaar van in totaal 15 m bij 21,80 m = 327 m2   met een opslagcapaciteit van respectievelijk 320 en 340 kisten (cel 4 en 5). De koeling is voorzien van koelmiddel R22

Afmetingen:                                     ca. 13 m x 42 m = ca. 546 m2
Goothoogte:                                    ca. 4,75 m

Werktuigenberging
Bouwjaar 1985. De berging is gefundeerd met plaatfundering en stalen spanten, gevels zijn van damwand profielplaten en het dak is gedekt met asbestcement golfplaten. Het dak en de gevels zijn van binnenuit geïsoleerd met purschuim. Het gebouw is in gebruik als werktuigenberging.

Afmetingen                                      circa 20 m x 14 m = circa 280 m2
Goothoogte                                     circa 4,25 meter

Opslagschuur
Bouwjaar 1971/1993. De schuren hebben een betonvloer en gevels van damwand profielplaten. Het dak is gedekt met asbestcement golfplaten. De gevels en het dak zijn geïsoleerd met piepschuim. De schuur heeft twee afdelingen die in gebruik zijn als garage en opslagruimte.

Afmetingen:                                     ca. 27 m x 14 m, circa 9 m x 21 m en circa 9 m x 4 m in totaal 612 m²
Goothoogte:                                     ca. 3,75 m

Totale opslagcapaciteit
Het bedrijf heeft een capaciteit van ongeveer 2.680 kistenbewaring.

Erfverharding
Totaal beschikt het bedrijf over ruim 3.000 m2 erfverharding.

Land

 • Huiskavel incl. erf en ondergrond: 16.74.10 ha waarvan ongeveer 1.16.00 ha erf en ondergrond gebouwen.
 • Grondsoort huiskavel:  Kalkrijke poldervaaggrond, zware zavel
 • Drainage huiskavel: perceel ten westen gedraineerd in 2018, perceel ten noorden van de opstallen voorzien van oude drainage.
 • Veldkavel: 3.15.05 ha gelegen op ongeveer 300 meter van de huiskavel met een dam naar Kerkmeerweg en een dam naar Provinciale weg.
 • Grondsoort veldkavel: Kalkrijke poldervaaggrond, zware zavel
 • Drainage veldkavel, nieuw gedraineerd in 2019
  Voor de ligging van de percelen verwijzen wij naar de bijgevoegde overzichtskaartjes.

Betalingsrechten
Bij het bedrijf horen betalingsrechten. Deze kunnen overgenomen worden door de koper.

Zakelijke rechten
In de leveringsakten staan diverse rechten van weg en recht van drainafvoer die inmiddels door vermenging teniet zijn gegaan. In de akte van ruiling van de veldkavel is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd voor perceel 1078 om op de minst bezwarende wijze over de thans bestaande en aan hen bekende weg en dam te komen en te gaan naar de openbare weg.

Bestemming
Gemeentelijke bestemmingsplannen
Voor het gebied geldt het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied van 20-02-2018.

De enkelbestemming is Agrarisch Akkerbouw met dubbelbestemming Waarde Archeologie 5 en  ter plaats van het erf de aanduiding bouwvlak.  De oppervlakte van het bouwvlak bedraagt ongeveer 1.50.00 ha. 

Vigerend bestemmingsplan op het erf is een wijzigingsplan Kerkmeerweg 15 vastgesteld op 13-7-2010  die vastgesteld  was voor de uitbreiding in 2011.

Voor de overige gronden is het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en Koedijk vastgesteld op 12-04-2007 waarin de gronden de bestemming Agrarische gebied hebben.

Provinciale verordening
Van toepassing zijn de volgende punten:

 • Grondgebied Noord Holland;
 • Herstructureringsgebied wind op land- duurzame energie;
 • Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie – duurzame energie.

Algemeen

 • de overname van het machinepark, verwerkingslijn en fust is bespreekbaar
 • de levering van de onroerende zaken in overleg
 • de woning nr 15 met erf en ondergrond kadastraal bekend gemeente Langedijk sectie E nr. 690 groot 750 m2 is tevens te koop. In overleg tussen partijen kunnen afspraken gemaakt worden over aankoop en/of voortgezet gebruik.

Lasten
Waterschapslasten: € 112,- per ha per jaar, opstallen totaal  € 208,-
Gemeentelijke lasten: € 2.303,- per jaar, inclusief WOZ en afvastoffenheffing e.d.

Omgeving
Oudkarspel maakt deel uit van Langedijk en is het noordelijkste deel van de gemeente.
De grootste agrarische zone is de zone in het centrale deel van de gemeente, begrensd door de Schagerweg (N245) in het westen en het dorpslint in het oosten. Ten noorden van de provinciale weg N504 zijn de van oorsprong smalle kavels tot bredere kavels samengevoegd. Een nog oorspronkelijk herkenbaar element is de op een geringe verhoging gelegen behuizing aan de Kerkmeerweg. Door de beplantingen langs de wegen en door de erfbeplantingen is het eertijds volledig open gebied getransformeerd in een middelschalig landschap. De grond is overwegend in gebruik als akkerbouw- en weidegrond en vollegrondstuinbouw. Ten zuiden van de provinciale weg N504 zijn door de samenvoeging van eilanden grote langgerekte of blokvormige percelen ontstaan. De scherpe afscheiding tussen landelijk en bebouwd gebied, in de vorm van de Westelijke Randweg met zijn bermbeplanting aan oostelijke zijde staat een harmonieuze overgang van bebouwing naar landschap min of meer in de weg. De gronden worden, evenals het hiervoor beschreven gedeelte, hoofdzakelijk aangewend voor akkerbouw, weidegronden en vollegrondstuinbouw. De bebouwing is met name geconcentreerd langs de ruilverkavelingswegen.

Langedijk heeft op dit moment 28.146 inwoners en totaal 13.000 woningen.  Er zijn 9 basisscholen en 12 kinderdagverblijven.

Verder is er een groot recreatiegebied Het Geestmerambacht.
Recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en orchideeënweides. In 1962 nam de regering het besluit om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied 'Kleimeer'.
In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas 'De Zomerdel' ontstaan.

In het Geestmerambacht worden veel activiteiten georganiseerd zoals Power Valley Truck & Tractor Pulling en het jaarlijkse Indian Summer.

Langedijk en Heerhugowaard gaan samen
De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben in principe besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Als deze fusie doorgaat, worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg

Adresgegevens
Straatnaam Kerkmeerweg
Huisnummer 15
Postcode 1724 PK
Plaats Oudkarspel

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 198915 m²

Bedrijfswoning
Woonlagen 2
Aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2
Woonoppervlakte (m2) 118
Garage (m2) 16
Inhoud (m3) 374
Type Vrijstaand

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Tuinbouwbedrijf
Bouwjaar 1970
Direct contact met de makelaar

G.M. van der Velden
velden@agriteam.nl
T: 072- 503 97 97
M: 06 - 53 23 12 74

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Noord-Holland B.V.
noordholland@agriteam.nl

Wieder 8d
1648 GB De Goorn

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van boerderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop! Bent u op zoek naar een landelijke woning of woonboerderij? Bekijk dan ons aanbod op landelijk-wonen.nl!