Verkocht

Losse grond te koop in Zeeland: Vrouwenpolderseweg/Plantlustweg, Serooskerke (Walcheren)

4353 BB Serooskerke Oppervlakte / omvang: 79720 m²

Te koop bouwland

Vrouwenpolderseweg/Plantlustweg, Serooskerke (Walcheren)

In opdracht van de eigenaar, biedt AgriTeam Makelaars Zeeland BV u geheel vrijblijvend een perceel bouwland te koop aan ter grootte van 07.97.20 ha. Het perceel bouwland is gelegen aan de Vrouwenpolderseweg/Plantlustweg te Serooskerke en bestaat uit 1 kavel.


Bestemmingsplan

Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Veere” van de gemeente Veere. Het bouwland heeft de bestemming “Agrarisch met waarden- Landschapswaarden”, “Water” en “Waarde-Archeologie 3”. De bestemmingsplan regels kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl  en raadplegen

Perceel  

Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Vrouwenpolderseweg/Plantlustweg te Serooskerke, kadastraal bekend Veere, sectie G, nummer 2183 totaal groot 07.97.20 ha. Het perceel is in gebruik als bouwland. De grondsoort bestaat uit zware zavel. De ontsluiting is goed te noemen met 3 dammen vanaf de openbare weg. Het perceel is voorzien van drainage. In het verleden zijn de tussensloten gelegen in het perceel gedempt.

Voor uitgebreide informatie raadpleeg de brochure die op verzoek per email aan u wordt verzonden.

Vraagprijs en levering

De vraagprijs is op aanvraag beschikbaar en is kosten koper. Het tijdstip van juridische- en feitelijke levering is in onderling overleg overeen te komen. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u zich richten tot de heer J.M.C. (Marco) Van Sabben. Hij is bereikbaar op 0113-655985 of 06-20599568 of per e-mail vansabben@agriteam.nl.

Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen, Verkoper behoudt zich te alle tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen. Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

Kenmerken


Overdracht
Eigendomsrechten Geheel perceel
Prijscode Prijs op aanvraag
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Vrouwenpolderseweg
Postcode 4353 BB
Plaats Serooskerke

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 79720 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

ing. J.M.C. (Marco) van Sabben
vansabben@agriteam.nl
T: 0113-655985
M: 06-20599568

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Makelaars Zeeland
vansabben@agriteam.nl

Ruigendijk 2
4438 NM Driewegen

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van boerderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop! Bent u op zoek naar een landelijke woning of woonboerderij? Bekijk dan ons aanbod op landelijk-wonen.nl!