Losse grond te koop : Cultuurgrond Jousterweg Haskerhorne

Oppervlakte / omvang: 33785 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:
2 percelen land gelegen aan de Jousterweg te Haskerhorne.

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Sectie Nr Grootte Omschrijving
Nijehaske L 1400 1,43,50  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1401 0,02,30  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1402 0,03,90  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1403 0,00,78  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1404 0,69,40  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1405 0,31,60  Terrein (Grasland)
Nijehaske L 1406 0,85,10  Terrein (industrie)
Nijehaske L 1212 0,01,17  Wonen (Agrarisch)
Totaal opp. eigendom 3,37,75
Bron: kadaster

Onderverdeling: Perceel A, gelegen aan de westkant van de toegangsweg naar Kerkpad 40: 1.51.65 ha
Perceel B, gelegen aan de oostkant van de toegangsweg naar Kerkpad 40: 1.86.10 ha

Bestemming: Agrarisch.

Grondsoort: De grondsoort bestaat uit veen met een ruim voldoende dikke teelaardelaag. De kwaliteit van de teelaarde is goed.

Gebruik: Momenteel is het land in gebruik als grasland.

Vorm, ligging, grootte: De vorm van de landerijen is vierkant. De ligging en de grootte van de kavel is goed.

Detailhuishouding: Greppels.

Jachtrecht: Niet van toepassing.

Ontsluiting: De percelen zullen ontsloten worden via de toegangsweg van de woonboerderij op Kerkpad 40, via de dam, van en naar de openbare weg op de thans gebruikelijke en minst bezwarende wijze. Deze erfdienstbaarheid zal nader worden uitgewerkt door de notaris op basis van de daarvoor gebruikelijk geldende voorwaarden.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Opstalrechten:
- Op de percelen 1400, 1401, 1403, 1406 en 1212 rust een opstalrecht t.b.v. gemeente De Fryske Marren.
- Op het perceel 1212 rust een opstalrecht t.b.v. Liander Infra NV.
- Vanaf de elektriciteitsmast loopt een laagspanningskabel naar Jousterweg 16 en naar Kerkpad 7.

Zakelijk recht: Op de percelen 1401, 1402 en 1405 rust een zakelijk recht t.b.v. Liander Infra NV.

Overig: Vanaf de elektriciteitsmast loopt een laagspanningskabel naar Jousterweg 16.

Ruilverkavelingslasten: N.v.t.

Betalingsrechten: N.v.t.

Aanvaarding: In overleg

Transportdatum: In overleg

Betaling: Per transportdatum

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betaling overdrachtsbelasting.

Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Natuurbeheer: N.v.t.


Vraagprijs: € 52.500,- per hectare.
Inlichtingen Saakje van der Valk
Agri?vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71

Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Vraagprijs € 52.500/ha

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 33785 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Saakje van der Valk
fryslan@landelijk-wonen.nl
T: 058-2849188
M: 06 1291 9011

Contact opnemen
Vestiging

Landelijk-wonen Fryslân
fryslan@landelijk-wonen.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!