Verkocht

Losse grond te koop : Kekerdom, Weverstraat

6579 AA Kekerdom

Te koop bij inschrijving: Kwalitatief goede cultuurgrond, circa 3.35 hectare te Kekerdom, aan de Weverstraat.

Inschrijven is mogelijk tot 8 januari 2021, 12.00 uur in de middag.
Gunning: 11 januari 2021 voor 18.00 uur.
Betaling en aanvaarding: 1 februari 2021

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente Leuth, sectie D, nummer 279 gedeeltelijk, groot circa 3.35 hectare.
Ruilverkavelingsrente: € 208,88, eindjaar 2035.

BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van de gemeente Ubbergen en heeft de bestemming: Agrarisch met waarden –Landschap 2 en waarde Archeologie 3.

ALGEMEEN
Ligging:

Het perceel is gelegen aan de rand van het dorp Kekerdom nabij Weverstraat 1.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten middels een recht van overpad voor landbouwvoertuigen naar de Weverstraat, zoals schetsmatig aangegeven in de bijlage.

Kwaliteit:
De grondsoort is zware zavel. De afslibbaarheid is 66% en uitermate geschikt voor de meeste akkerbouwteelten. De grondwatertrap betreft H 40-80, L >120.

Teeltplan:
In 2019 zijn er erwten verbouwd, in 2020 aardappelen.

Ontwatering:
Ontwatering geschiedt via sloten.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- en productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt uiterlijk 1 februari 2021 geleverd, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Over- en ondermaat
Het betreft hier een gedeeltelijk kadastraal perceel. Vóór de juridische levering wordt het perceel kadastraal exact ingemeten waarin het enkele vierkante meters kan verschillen van de oppervlakte zoals genoemd in deze brochure.  De over- of ondermaat wordt verrekend voor de overeengekomen prijs per vierkante meter.

 

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Verkoop bij inschrijving
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Weverstraat
Postcode 6579 AA
Plaats Kekerdom

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

William Peters
peters@agriteam.nl
T: 0485-387 300
M: 06-207 36 266

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Peel-, Maas- en Rivierengebied
sintanthonis@agriteam.nl

Breestraat 20
5845 AV Sint Anthonis

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!