Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Pandijk Oosterhesselen

7861 TE Oosterhesselen
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  549570 m²

Ca. 54.95.70 ha akkerbouwgrond gelegen aan de Pandijk te Oosterhesselen

Kadastraal perceel/oppervlakte

Oosterhesselen M 471 03.29.15
Oosterhesselen M 686 00.69.35
Oosterhesselen M 472 01.45.95
Oosterhesselen M 677 04.09.15
Oosterhesselen N 427 02.79.25
Oosterhesselen N 428 01.23.55
Oosterhesselen N 429 02.05.20
Oosterhesselen N 608 01.56.95
Oosterhesselen N 426 05.79.20
Oosterhesselen N 408 16.34.55
Oosterhesselen N 408 01.50.00
Oosterhesselen N 418 01.95.05
Oosterhesselen N 404 03.82.45
Oosterhesselen N 405 08.35.90

Grondsoorten

-Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

-Gooreerdgronden; lemig fijn zand

Betalingsrechten en/of productierechten

In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 65,81 (aanslagjaar 2021) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

De kadastrale percelen zijn niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op de kadastrale percelen rusten herinrichtingsrenten, gemiddeld ca.€ 58,93 per ha per jaar (eindjaar 2032)

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend

Zakelijke rechten

Op de kadastrale percelen Oosterhesselen N 405, Oosterhesselen N 408 rusten Zakelijke rechten als bedoeld in het voormalige artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van NAM B.V. en EBN B.V.

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Aanvaarding

Aanvaarding in overleg

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Prijs op aanvraag
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Pandijk
Postcode 7861 TE
Plaats Oosterhesselen

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 549570 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!