Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: 9 ha landbouwgrond Burgerbrug

1754 JE Burgerbrug
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  90220 m²

Let op!! Gezien de grote belangsteling voor het object is besloten dat geintresseerden uiterlijk vrijdag 14 januar 2022 om 17.00 uur een bieding kunnen uitbreng op het object.
Inschrijfformulier is op te vragen bij ons kantoor via 072- 503 97 97 of via noordholland@agriteam.nl.

 

Algemeen
Namens opdrachtgevers bieden wij te koop aan een perceel goede cultuurgrond van 9.02.20 ha.
Grond is geschikt voor diverse teelten, w.o. grasland, bollen en aardappelen.
Het perceel bestaat uit een groot perceel en een tweede perceel om het erf van Grote Sloot 8 te Burgerbrug.
 

Grondsoort
Lichte zavel/klei: Mn15A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5. Grondwatertrap IV (gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in cm beneden maaiveld <40cm; Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) in cm beneden maaiveld 80-120cm).

Gronden zijn voldoende uit het water gelegen en ontwaterd middels drainage (gem. de 8 meter) op een onderbemalingssloot. Stroomverbruik van de onderbemalingspomp wordt jaarlijks p/ha verrekend. Jachtrecht is verhuurd.

Percelen zijn ontsloten middels twee ruime gronddammen op de Grote Sloot.

Bestemming
Bestemmingsplan gemeente Schagen, Buitengebied Zijpe, vastgesteld 18-5-2016:
- Enkelbestemming Agrarisch
- Dubbelbestemming Archeologie 3 en 4
- Gebiedsaanduiding - overige zone- weidevogelleefgebied
- Gebiedsaanduiding - vrijwaringszone Molenbiotoop 400 m (deels)

Provinciale omgevingsverordening 2020, vastgesteld 22-10-2020:
- Grondgebied Provincie NHN
- Agrarische bedrijven
- Bodemsanering
- Landelijk gebied, Noord Holland Noord
- Terrein binnen vastgestelde kritische afstand van Natura2000
- Peilbesluit
- Beschermingszone regionale waterkering

Kadastraal
Kadastraal betreft het het volgende perceelKadastraal betreft het het volgende perceel:
Gemeente  Sectie Nummer Oppervlakte Grondsoort
Zijpe            E         1148        9.02.20          Mn15a IV Kalkrijke poldervaaggronden
                                     Totaal 9.02.20          Lichte zavel, profielverloop 5

Bij verkoop zal er een ketting-/boetebeding worden gevestigd op de te verkopen onroerende zaken, nadere info te verkrijgen bij de verkopend makelaar.

Bij de koop zijn 9 betalingsrechten inbegrepen.

Een gedeelte van het perceel (achter en naast het erf) is momenteel verhuurd voor bloembollen en zal rond 1 augustus 2022 worden opgeleverd.

 

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Grote Sloot
Huisnummer 8
Postcode 1754 JE
Plaats Burgerbrug

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 90220 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!