Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Noord-Sleen, Markeweg

Noord-Sleen
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  71670 m²

07.16.70 ha. goede akkerbouwgrond wordt middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving verkocht gelegen aan de Markeweg/Grasweg te Noord-Sleen.

De sluiting van de inschrijving is vrijdag 11 maart 2022 om 12.00 uur.

 

Oppervlakte

Ca. 07.16.70 ha. akkerbouwgrond

Kadastrale percelen met bijbehorende oppervlakte

Sleen O 316: 00.99.10 ha

Sleen O 317: 02.96.60 ha

Sleen O 319: 03.21.00 ha

Grondsoort

-Loopodzolgronden; lemig fijn zand (cY23)

-Loopodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (cY21)

-Kamppodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (cHd21)

Feitelijke levering

De cultuurgronden worden geleverd in de huidige staat.

De cultuurgronden zijn vrij van pacht/gebruik van derden.

De feitelijke levering van de cultuurgrond zal plaatsvinden op 3 mei 2022 of zoveel eerder of later als partijen samen nader overeenkomen.

Betalingsrechten en/of verhandelbare productierechten

Er worden geen betalingsrechten of verhandelbare productierechten met de grond mee overgedragen.

Drainage

In het perceel is geen drainage aanwezig.

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd.

Afrastering

Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren

Noordelijk gelegen perceel                          Zuidelijk gelegen perceel

2019: grasland                                                 2019: maïs

2020: grasland                                                 2020: maïs

2021: maïs                                                         2021: maïs

Waterschapslasten

De waterschapslasten bedragen € 63,50 per ha (Waterschap Vechtstromen)

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

De kadastrale percelen liggen niet gelegen in een waterwingebied of  grondwaterbeschermingsgebied.

Ruilverkavelingslasten

Op de kadastrale percelen rusten geen ruilverkavelingslasten.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden bekend.

Eigendom

Het registergoed is in eigendom bij opdrachtgever.

Aanvaarding

3 mei 2022 of zoveel eerder of later als partijen samen nader overeenkomen

 

Meer inlichtingen omtrent de cultuurgrond en de voorwaarden van inschrijving zijn te

verkrijgen bij de heer G.J. Lubbers van AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe, telefoonnummer

0524-550593, emailadres lubbers@agriteam.nl.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding Per datum
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Markeweg
Plaats Noord-Sleen

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 71670 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!