Kaart
Verkocht onder voorbehoud

Losse grond te koop in Noord-Holland: Perceel landbouwgrond Opmeer

1716 KH Opmeer
Oppervlakte / omvang:  8355 m²

Situering
Het perceel ligt langs de Opmeerderweg in Opmeer. Deze weg verbindt het bedrijventerrein De Veken met Sijbekarspel. Aan de westzijde van het perceel is een agrarisch perceel aanwezig waarvoor een ruimtelijke procedure voor een wijzigingsplan is gevoerd voor een omzetting naar wonen. Aan de oostzijde is een woonperceel aanwezig. Aan de zuidzijde grenst het Recreatiepark West-Friesland met recreatiewoningen. Op ruim 30 meter afstand ten noorden is het bedrijventerrein De Veken aanwezig, afgescheiden van het perceel door de weg, een sloot en een fietspad.

Gronden
Het betreft een perceel weiland in de gemeente Opmeer met een agrarische bestemming. Het perceel is circa 83 meter breed en heeft een diepte van circa 100 meter. Aan de voorzijde langs de weg staat een gaashekwerk met poort. De zijkanten zijn afgeschermd met eenvoudig gazen hek en een houten hekwerk.
Het perceel is geschikt voor het houden van vee. 

Gebruik
Het betreft een perceel grasland in gebruik geweest voor weiden van paarden.

Eigendom en beperkingen
In het eigendomsbewijs en de kadastrale uittreksels staan geen bijzondere rechten of verplichtingen vermeld over het perceel.

Lasten
De lasten op het perceel zijn de waterschapslasten en de Onroerende Zaak Belasting.

Betalingsrechten
Er behoren geen betalingsrechten tot het verkochte.

Fosfaatrechten
Er behoren geen fosfaatrechten tot het verkochte.

Grondsoort
De grondsoort conform de bodemkaart van Nederland is pMn55C, kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel.

Meerwaarde clausule
Bij de koop wordt een meerwaarde clausule opgenomen in de koopovereenkomst bij een wijziging van de bestemming voor een periode van 15 jaar. 

Bestemming
In het vigerende bestemmingsplan Opmeerderweg 3 van de gemeente Opmeer, dat op 7-10-2021 onherroepelijk is geworden, heeft de grond de volgende bestemming:
• Enkelbestemming Agrarisch
• Dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4
De regels zijn opgenomen in de brochure van dit object.

Provinciale verordening
De ontwerp Omgevingsverordening NH 2020 van 7-3-2022 geeft aan
• Grond gebied provincie Noord Holland
• Werkingsgebieden
• Bodemsanering
• Peilbesluit 

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht onder voorbehoud

Adresgegevens
Straatnaam Opmeerderweg
Huisnummer 3
Postcode 1716 KH
Plaats Opmeer

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 8355 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Bouwjaar n.v.t.

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!