Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Brabant: Hezelaarsestraat, Liempde

5298 NJ Liempde
Verkoop bij inschrijving € 1
Oppervlakte / omvang:  6565 m²

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: 0.65.65 ha cultuurgrond te Liempde, gelegen aan de Hezelaarsestraat.
Inschrijven is mogelijk tot: Vrijdag  28 oktober 2022 om 12.00 uur in de middag
Gunning: week 44 2022  
Betaling en aanvaarding: uiterlijk 25 november 2022

KADASTRALE GEGEVENS
Het perceel is kadastraal  bekend: Gemeente Liempde, sectie H, nummer 349, groot 0.65.65 ha. Er is een ruilverkavelingsrente van toepassing van € 30,72, eindjaar 2033.

BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen in het “bestemmingsplan buitengebied 2011” van de gemeente Boxtel en heeft de bestemming Agrarisch met waarden – landschap  en dubbelbestemming Archeologie categorie 2 / Historisch akkercomplex / Leefgebied soorten van half-open cultuurlandschap / Open akkercomplex, met gebiedsaanduiding reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Bron: ruimtelijkeplannen.nl gemeente Boxtel

ALGEMEEN

  • Het perceel is mooi rechthoekig van vorm met een afmeting van ca. 36 meter breed en ca. 165 meter lang.
  • Het perceel is ontsloten aan een openbare zandweg.
  • Het perceel is deels omheind middels hekwerk en een grote toegangspoort.
  • Er bevinden zich geen directe belendingen om het perceel.
  • Het perceel zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het verkochte.
  • Mede door hierboven genoemd is er  geen mogelijkheid voor het doen van een verkennend bodemonderzoek.
  • Er is geen mogelijkheid voor een voorbehoud financiering.
  • Inschrijving is op basis van kosten koper.
  • Ontbindende voorwaarde vanuit verkoper, gezien er heden een beslag gelegd is op de onroerende zaak. Wanneer dit beslag niet opgeheven zou kunnen worden, behoudt verkoper het recht om de gunning van koop teniet te doen.
  • Verkoper is vrij om wel of niet tot gunning over te gaan, zonder daarvoor een reden te hoeven aandragen.

Kenmerken


Overdracht
Vraagprijs € 1,00
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Hezelaarsestraat
Postcode 5298 NJ
Plaats Liempde

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6565 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!

Bekijk het aanbod per provincie