Nieuw in verkoop

Losse grond te koop in Drenthe: Cultuurgrond Klaassensweg Schoonebeek

Ca. 01.25.60 ha akkerbouwgrond gelegen aan KIaassensweg te Schoonebeek

Kadastraal perceel/oppervlakte

Coevorden I 2632, ca. 01.25.60 ha akkerbouwgrond

Betalingsrechten en/of productierechten

In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 65,81 (aanslagjaar 2021) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

Het kadastrale perceel is niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op het kadastrale perceel rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er is een recht van overweg naar het perceel

Zakelijk recht

Eigendom belast met opstalrechten nutsvoorzieningen t.b.v. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen

Jachtrecht

Het jachtrecht is voorbehouden aan een derde.

Drainage

Er is geen drainage aanwezig

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop

Adresgegevens
Straatnaam Klaassensweg
Huisnummer ong

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Gert Lubbers
lubbers@agriteam.nl
T: 06-22795275
M: 06-22795275

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Z.O. Drenthe
lubbers@agriteam.nl

Weidemolen 2
7751 DZ Dalen

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!