Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Cultuurgrond Meppen

Meppen

Ca. 01.00.20 ha akkerbouwgrond gelegen aan Veldakkersweg te Meppen 

Kadastraal perceel/oppervlakte

Zweeloo, ca. 01.00.20 ha akkerbouwgrond

Betalingsrechten en/of productierechten

In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 65,81 (aanslagjaar 2021) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

Het kadastrale perceel is niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op het kadastrale perceel rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend

Zakelijk recht

Geen zakelijke rechten bekend

Jachtrecht

Het jachtrecht is mogelijk verhuurd

Drainage

Er is geen drainage aanwezig

Kettingbeding overdrachtsbelasting

Er geldt een kettingbeding overdrachtsbelasting

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Prijs op aanvraag
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Veldakkersweg
Plaats Meppen

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!