Verkocht

Losse grond te koop in Gelderland: Kerkstraat, 6669 DA Dodewaard

6669 DA Dodewaard Oppervlakte / omvang: 17865 m²

Verkoop bij inschrijving van een perceel cultuurgrond plaatselijk bekend: hoek Heuvelpad-Kerkstraat in Dodewaard, kadastraal bekend Gemeente Dodewaard, sectie D, nummer 1421, groot 17.865 m2. Het betreft een T-vormig perceel goed bewerkbare kleigrond gelegen tegen de woningbouw van Dodewaard en in gebruik als maisland en perenboomgaard (circa 5.500 m2).
Het perceel valt onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dodewaard en Echteld’, vastgesteld op 30 mei 2013. De enkelbestemming is Agrarisch met waarden – 1.
De dubbelbestemming is Waarde – Archeologie 1 en 2 vanuit de ‘Parapluregeling Archeologie’, vastgesteld op 27 september 2018.

Verkoper heeft gekozen voor de aanbiedingsprocedure van een verkoop bij inschrijving. Dit houdt in, dat u het bod op het perceel grond uitsluitend schriftelijk, door middel van een inschrijvingsformulier kunt uitbrengen en wel tot uiterlijk woensdag 4 maart 2020, 14 uur. Uw bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Op woensdag 4 maart 2020, 14 uur openen wij de ingediende biedingsformulieren en maken wij de bedragen openbaar. Deze zitting is alleen voor degenen die een bieding hebben uitgebracht.  

Verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed te gunnen. Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op woensdag 4 maart 2020, 17 uur of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund. Het registergoed wordt in principe aan de hoogste bieder gegund.

Wij geven u een richtprijs voor uw bieding:
Agrarische grond: € 10,- per m2. In de akte van levering neemt de notaris de kwalitatieve verplichting (een verrekeningsbepaling) op waardoor verkoper of diens erfgenamen gedurende 15 jaar na levering recht heeft op een nabetaling van € 35,- per m2 van u of uw rechtsopvolgers in het geval de agrarische bestemming wijzigt naar woonbestemming dan wel aanverwante bestemming.

De levering van de grond bij de notaris vindt zo spoedig mogelijk na de verkoop bij inschrijving en de gunning plaats.

Heeft u belangstelling? Laat het ons weten! Het inschrijvingsformulier om uw bieding uit te brengen, is verkrijgbaar via het kantoor van Agriteam makelaars en taxateurs.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 11
Postcode 6669 DA
Plaats Dodewaard

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 17865 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Marinus Roseboom
roseboom@agriteam.nl
T: (0318) 619 209
M: (06) 226 005 29

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam MidNed B.V.
ede@agriteam.nl

Frankeneng 17h
6716 AA Ede

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!