Verkocht

Losse grond te koop in Friesland: Walterswald / Wouterswoude cultuurgrond 19,14,95 ha

Wouterswoude Oppervlakte / omvang: 191495 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Beleggingsgrond: Blote eigendom van kavels cultuurgrond gelegen nabij 
Foarwei/Mearikkerpaad, totaal oppervlakte 19,14,95 ha.

Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser, mob: 06 - 51 24 91 78.
 

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Akkerwoude, sectie N, nummers 312, 319, 323, 328, 421.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel van gemeente Dantumadiel, vastgesteld op 02-07-2013, is de bestemming van de cultuurgrond:
- Enkelbestemming: Agrarisch – Woudenlandschap;
- Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone – radar.
Een gedeelte van perceel kadastraal bekend als gemeente Akkerwoude, sectie N, nummer 319 heeft volgens het bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel van gemeente Dantumadiel, vastgesteld op 02-07-2013, is de bestemming:
- Enkelbestemming: Agrarisch;

Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel heeft geen gevolgen voor de bovenstaande percelen. 

Grondsoort:
De grondsoort is lemig fijn zand en leemarm en zwak lemig fijn zand. 

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel kadastraal bekend als gemeente Akkerwoude, sectie N, nummer 319 is goed.  
De vormgeving en de grootte van de andere kavels zijn voldoende. 

Detailhuishouding:
Het land is niet gedraineerd. De percelen zijn gelegen op akkers.

Jachtrecht:
Niet bekend.

Ontsluiting:
Het land is ontsloten via het erfperceel van het melkveebedrijf gelegen aan de Foarwei 14 te Wâterswâld, via het aangrenzend perceel gelegen aan de rechterkant van hetzelfde melkveebedrijf (kadastraal bekend als Akkerwoude N 311) en via de openbare weg Tsjerkeloane. 

Waterschapslasten:
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Ruilverkavelingslasten:
De totale ruilverkavelingslasten bedragen € 342,84 in totaal per jaar met eindjaar 2032.

Betalingsrechten: Niet van toepassing.

Aanvaarding: In overleg

Transportdatum: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing. 

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Erfpachtrecht :De percelen zijn in erfpacht uitgegeven aan dhr. D.B. Roodhart, Foarwei 14, 9113 PD Wâterswâld. Het erfpachtrecht eindigt op 1 april 2026.

Vraagprijs: € 42.000,-/ha (k.k.)

Inlichtingen De heer D. (Drees) Visser
agriteam Fryslan te Grou
Telefoon: 06 - 51 24 91 78

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Dantumadiel,  Hynsteblom 4 (9104 BR) Damwâld, tel: (0519) 29 88 88 of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. . 

Kenmerken


Overdracht
Vraagprijs Op aanvraag
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Beleggingsgrond: Foarwei / Mearikkerpaad
Plaats Wouterswoude

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 191495 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!