Verkocht

Losse grond te koop in Friesland: Wijckel

Wijckel Oppervlakte / omvang: 73300 m²

INSCHRIJVING GESLOTEN.

Namens opdrachtgever bij inschrijving te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de M. van Coehoornweg en de Heerenhoogweg onder Wijckel, totaal 7,33,00 ha.

Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust, M. 06-53610642.

Het biedingsformulier met bijhorende voorwaarden zijn op te vragen per email via fryslan@agriteam.nl of telefonisch via 058 - 284 91 88.
Het biedingsformulier dient uiterlijk op dinsdag 16 maart 2021 om 12:00 uur te worden ingeleverd.

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Balk, sectie M, nummers 1559, 1560, 2454 en 4071, totaal 7,33,00 ha.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zuid West 2017 van de gemeente De Fryske Marren hebben de percelen de bestemming Agrarisch Gebied in een besloten landschap. Daarnaast hebben de percelen deels de aanduiding “vuilwaterleiding” (de lijn die door de percelen loopt).

Grondsoort
De grondsoort bestaat uit een zandgrond.

Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.
De kavel bestaat uit 1 perceel.

Detailhuishouding
Het voorste deel van de landerijen gelegen aan de M. van Coehoornweg zijn gedraineerd.
De afwatering van perceelsnummer 2454 vindt plaats via een duiker e.e.a. is aangegeven in de brief van het Wetterskip Fryslân welke als bijlage is aangehecht.

Jachtrecht
N.v.t.

Ontsluiting
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Menno van Coehoornweg” en de “Heerenhoogweg”.

Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Ruilverkavelingslasten
N.v.t.

Betalingsrechten
N.v.t.

Aanvaarding
Per transportdatum.

Transportdatum
Z.s.m. na gunning.

Betaling
Per transportdatum.

Lastenverrekening
Per transportdatum.

Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 

Overige informatie
Opstalrecht
Op de perceelsnummers 1559, 1560 en 4072 rust een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Wetterskip Fryslân.

Beheerpakketten
N.v.t.

Seismisch onderzoek
Vermilion gaat een seismisch bodemonderzoek ter plaatse van de cultuurgronden uitvoeren. Dit onderzoek dient nog plaats te vinden.

Overig
Op de kaart van de gecombineerde opgave zit een uitwijking naar links, naast perceelsnummer 1560. Dit strookje grond behoort niet tot de te verkopen oppervlakte.

Inlichtingen
De heer S. (Sybren) Zeldenrust
agriteam Fryslan te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 88/ 06 - 53 61 06 42

Wij adviseren u te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Heremastate 1 (8501 AA) Joure tel: 14 - 0514.
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 

 

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam M. van Coehoornweg en de Heerenhoogweg
Plaats Wijckel

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 73300 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Sybren Zeldenrust
zeldenrust@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-53610642

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!