Kaart

Melkveehouderijbedrijf te koop in Noord-Holland: Grote Sloot 8, Burgerbrug

1754 JE Burgerbrug
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  14045 m²

Algemeen
Namens opdrachtgevers bieden wij te koop aan een voormalig melkveebedrijf met agrarisch bouwblok van ca. 1.00.00 ha en een kavel van 1.40.45 ha.
Het agrarisch (melkvee)bedrijf bestaat uit een modern, prima onderhouden vrijstaand woonhuis uit 1994 met 6 slaapkamers.
Een ligboxenstal uit 1992 die plaats biedt aan 72 melkkoeien en 13 stuks jongvee en voorzien is van een afkalfstal/strohok. In de ligboxenstal bevindt zich het tanklokaal en de melkput.
In 2015 is een eenvoudige open frontstal gebouwd voor 128 melkkoeien (3+0) met een dichte vloer en zelfsluitend voerhek.
Daarnaast staat er een ruime werktuigenberging (2006) van 925 m². De schuur is voorzien van een afgesloten werkplaats en garage en is geschikt voor de opslag van machines, hooi en stro.
Op het erf bevinden zich 4 sleufsilo's en een mestsilo van ca. 1.000 m³. Landerijen zijn gelegen om het erf.
 

Ligboxenstal
De ligboxenstal is gebouwd in 1992, biedt plaats aan 72 melkkoeien en 13 stuks jongvee, heeft een apart strokhok voor kalfkoeien en aandachtdieren. Stal is aan beide zijden van de voergang voorzien van een zelfsluitend voerhek.
In de ligboxenstal bevindt zich de melkput met 2x8 visgraat met automatische afname, melkmeters en krachtvoerverstrekking in de melkput.
Naast het tanklokaal staat de staande buitentank van 20.000 ltr. (DeLaval) met spoel-automaat.
De ligboxenstal is volledig onderkelderd (ca. 1.500 m³).
Totale oppervlakte ligboxenstal ca. 845 m², goothoogte 2,5 m en nokhoogte 7,9 m, gegalvaniseerde stalen spanten met houten gordingen met golfplaten dak en dupanel isolatieplaten aan de binnenzijde. De stal is voorzien van een open nok met lichtplaten en zijkleppen t.b.v. natuurlijke ventilatie.

Open frontstal
De open frontstal (3+0) is gebouwd in 2015 en biedt plaats aan 128 melkkoeien en is voorzien van een zelfsluitend voerhek. De stal is voorzien van een dichte vloer met klinkers en een mestschuifsysteem. Vanuit een kleine mestkelder wordt de mest via een mestscheider gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dikke fractie wordt gebruikt als boxvulling en de dunne fractie gaat naar de mestkelder van de ligboxenstal. Mestscheider zit niet bij de koop inbegrepen.
De open frontstal heeft een oppervlakte van ca. 900 m², afmeting van 60 m x 15 m, houten spanten met houten gordingen en een damwandprofielplaten dak.
Naast de open frontstal staat een JOZ mestsilo van ca. 1.000 m³

Machineberging/Opslagloods
De machineberging/opslagloods is gebouwd in 2006 en heeft een oppervlakte van ca. 925 m² (lengte 44 m x breedte 21 m) met een goothoogte van 5,3 m en een nokhoogte van 8 m. Stalen spanten met stalen gordingen en een geïsoleerd dak.
Machineberging/opslagloods is voorzien van een apart deel met werkplaats en garage/ opslag met een vaste betonvloer, in de schuur/opslag liggen stelconplaten.
Schuur is voorzien van 96 zonnepanelen met een vermogen van 38.000 kW, geen SDE subsidie (bouwjaar 2016; zonnepanelen zijn geleased en het leasecontract dient over genomen te worden).

Het erf is ruim voorzien van erfverharding, totaal ca. 2.750 m², bestaande uit gestort beton en betonplaten. Op het erf staan 4 krachtvoersilo's (2x 8 ton en 2x 9 ton).

Het totale bouwblok is ca. 1.00.00 ha groot, oppervlakte erf en gebouwen ca. 1.40.45 ha.

Bestemmingsplan gemeente Schagen, Buitengebied Zijpe, vastgesteld 18-5-2016:
- Enkelbestemming Agrarisch
- Dubbelbestemming Archeologie 3 en 4
- Bouwblok (deels)
- Functieaanduiding - specifieke vorm van agrarisch- veehouderij (deels)
- Gebiedsaanduiding - overige zone- weidevogelleefgebied
- Gebiedsaanduiding - vrijwaringszone Molenbiotoop 400 m (deels)

Provinciale omgevingsverordening 2020, vastgesteld 22-10-2020:
- Grondgebied Provincie NHN
- Agrarische bedrijven
- Bodemsanering
- Landelijk gebied, Noord Holland Noord
- Terrein binnen vastgestelde kritische afstand van Natura2000
- Peilbesluit
- Beschermingszone regionale waterkering

Kadastraal betreft het de volgende percelen:
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte Grondsoort
Zijpe           E         1013        0.05.45          Mn15A IV Kalkrijkepoldervaaggronden
Zijpe           E         1131        1.35.00          Mn15A IV Kalkrijkepoldervaaggronden
                                   Totaal 1.40.45                         Lichte zavel, profielverloop 5

Bij de koop zijn geen fosfaatrechten of betalingsrechten inbegrepen.

Kenmerken


Overdracht
Referentie JFMD
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Beschikbaar
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Grote Sloot
Huisnummer 8
Postcode 1754 JE
Plaats Burgerbrug

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 14045 m²

Bedrijfswoning
Type Vrijstaand
Situatie Vrijstaand
Aantal slaapkamers 6

Bouw
Bouwperiode Van 1991 t/m 2000
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf
Bouwjaar 1992

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!