Kaart
Verkocht

Melkveehouderijbedrijf te koop in Friesland: Lange Ekers 3 te Haskerhorne

8506AG Haskerhorne
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf nabij Joure (Frl.) met 58 hectare cultuurgrond, Lange Ekers 3 te Haskerhorne.

Woonhuis

Betreft een woning uit 1963, opgetrokken in spouwmuren met slaapkamer, douche, toilet, woonkamer, meterkast, trapopgang, kelder, bijkeuken beneden en vier slaapkamers boven. In 2019 is er een nieuwe keuken geplaatst en diverse kozijnen voorzien van nieuwe dubbele beglazing. 

Voormalige Hollandse stal

Voormalige hollandse stal, 1963, waarin gevestigd de 2x4 open tandem (DeLaval, 2013) met automatische afname, voerverstrekking, koeherkenning en melkgiftregistratie, wachtruimte, tanklokaal met eigen tank (8000kg), hygienesluis met toiletruimte, kantoor, zolder alwaar geplaatst de brond (remon met osmose), twee boilers, vacuumpomp, compressor en freeheater. 

Ligboxenstal 1986

Ligboxenstal 1986, aan Hollandse stal vastgebouwd. De stal is opgetrokken in gemeltselde muren, spantcontstructie van staal en gedekt met (asbestvrije) golfplaten. De stal is voorzien van 54 ligboxen voor grootvee, zelfsluitend voerstek en drie krachtvoerboxen. Er zijn 54 ligboxen gevestigd.  De mestkelder kent een inhoud van circa 1.300m3. 

Ligboxenstal 2015

Deze stal is aan de ligboxenstal van 1986 gebouwd. De stal is opgetrokken in prefabplaten met een stalen spantconstructie. Zij zijwanden zijn voorzien van windbreekgaas (computerklimaat gestuurd), de achtergevel is eveneens opgetrokken in prefabplaten. Deze stal heeft drie grote gelede toegangsdeuren (elektrisch). De mestkelder kent een inhoud van circa 2700m3. Er zijn 78 ligboxen aanwezig voor grootvee en 43 stuks jongvee. 

Werktuigenberging

De werktuigenberging betreft een openfront berging met een gesloten werkplaats met aansluiting voor vloerverwarming. De berging is opgetrokken uit hout, prefabplaten en damwand, het dak is gedekt met golfplaten en isolatieplaten. 

Mestzak

Merk Alligator, bouwjaar 2009, inhoud 750m3, gekeurd tot 17 januari 2024

Bioloods

Bouwjaar 1967, groot 40x10m, opgetrokken in betonelementen, gedekt met damwandprofielplaten. Thans in gebruik voor het houden van kalveren in eenlingboxen en groepshuisvesting en paarden. 

Kuilvoeropslag, bulken en erfverhardingen

Op het erf gevestigd drie sleufsilo's, resp. groot 22x8m en 24x8m; twee kuilplaten, resp. groot 36x8m en 22x10m, twee krachtvoer bulken met een inhoud van resp. 12 en 14 ton alsmede twee kunstmestsilo's met een inhoud van resp. 16 en 20 ton. De erfverhardingen zijn totaal groot circa 2.750m2 en bestaat uit betonplaten en gestort beton. 

Zonnepanelen

Op de hollandse stal en werktuigenberging zijn in totaal 214 zonnepanelen geplaatst, aanlegjaar 2013.

Erf, tuin en ondergrond

Totaal groot circa 1.40.00 hectare, waarvan circa 1.700m2 tuin en 12.300m2 erf en ondergrond bedrijfsgedeelte.

Cultuurgrond

Totaal 56.65.30 hectare, waarvan circa 24.22.10 ha gelegen direct achter de bedrijfsopstallen, 21.57.50 ha direct aan de overzijde van de bedrijfsopstallen en 10.85.70 ha aan de Schoterweg onder Rotstergaast, circa 12km vanaf te bedrijfsopstallen. De grondaard van de kavels aan de Lange Ekers betreft zand op veen. De kavel aan de Schoterweg veengrond. De percelen aan de Lange Ekers zijn gedraineerd, de kavel aan de Schoterweg gedeeltelijk. De kavels aan de Lange Ekers zijn voorzien van betonpaden, totaal circa 1.100m x 3m. 

Vergunningen

Het melkveebedrijf beschik over een NB vergunning voor het houden van 144 stuks melk- en kalfkoeien en 80 stuks jongvee, d.d. 21 oktober 2016, afgegeven door provincie Friesland onder nummer 01353042. Op 27 juni 2007 is een melding gedaan bij destijds gemeente Skasterlan te Joure middels Meldingsformulier Besluit Landbouw Milieubeheer voor het houden van 120 melk- en kalfkoeien, 45 stuks jongvee ouder dan 1 jaar en 45 stuks jongvee jonder dan 1 jaar alsmede 4 stieren. 

 

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Lange Ekers
Huisnummer 3
Postcode 8506AG
Plaats Haskerhorne

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!