Verkocht

Melkveehouderijbedrijf te koop in Friesland: Markeweg 112a, 8398 GS Blesdijke

8398 GS Blesdijke Oppervlakte / omvang: 374778 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een zeer goed onderhouden melkveehouderijbedrijf, mooi gelegen nabij Blesdijke, bestaande uit woon- en bedrijfsopstallen alsmede cultuurgrond met een totale oppervlakte van ca. 37.47 ha (incl. 8.03.68 ha erfpacht). Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust M. 06-53610642.Het melkveebedrijf bestaat uit:- een woning;- een ligboxenstal;- een jongve... Meer informatie

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een zeer goed onderhouden melkveehouderijbedrijf, mooi gelegen nabij Blesdijke, bestaande uit woon- en bedrijfsopstallen alsmede cultuurgrond met een totale oppervlakte van ca. 37.47 ha (incl. 8.03.68 ha erfpacht). Inlichtingen de heer S. (Sybren) Zeldenrust M. 06-53610642.

Het melkveebedrijf bestaat uit:
- een woning;
- een ligboxenstal;
- een jongveestal;
- een kapschuur;
- een mestsilo;
- een sleufsilo en drie kuilvoerplaten;
- een kunstmestsilo;
- twee voersilo’s;
- overige (erf) verhardingen;
- landerijen.

Vrijstaande woning inclusief garage:
Deze semi-bungalow is gebouwd in 1989 en is gefundeerd op staal. De woning is opgetrokken uit spouwmuren. Het dak is gedekt met dakpannen en zowel de begane grondvloer als de verdiepingsvloer zijn van beton. Het geheel wordt verwarmd door middel van centrale verwarming.

Indeling woning:
Voor-entree, hal met trapopgang en meterkast, voorkamer, open keuken, slaapkamer, badkamer, toilet.

1e verdieping:
Overloop, twee grote slaapkamers en een toilet.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte: ca. 139 m²;
- Eigendomsketel, Nefit Combi 2008;
- De woning is aangesloten op gas, water, elektra en riolering;
- Achter de woning is een vrijstaande garage gelegen van ca. 7,50 m x 5,50m. De garage heeft een betonvloer en is gedekt met asbestcementhoudende golfplaten. Er is een zolder aanwezig.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk gebouwd in 1978. In 2015 is de stal verlengd met 20 meter. De nokhoogte is ca. 6 meter en de goothoogte is ca. 2 meter. De stal is opgetrokken uit houten spantwerk (met ondersteuning) en met halfsteens muren met betimmering aan de binnenzijde. Het verlengde deel is opgetrokken uit sandwichpanelen. Tevens is er over nagenoeg de gehele lengte van de zijgevels een handmatig koegordijn. De topgevels zijn van hout. Het dak is bedekt met asbestcementhoudende golfplaten. Het verlengde deel is gedekt met sandwichpanelen. De inrichting is 3+1 rijïg.

Bijzonderheden:
- Afmeting van de stal: ca. 65 meter x 23 meter;
- Capaciteit:: Ca. 150 grootveeboxen waarvan 112 achter de melkerij, ca. 21 jongveeboxen; 3 afkalfboxen;
- Mestopslag: 700 m³ (1978) en 800 m³ (2015).

Melkstal:
Het betreft een 2 x 6 visgraat melkstal van Manus.

Bijzonderheden:
- Er is geen melktank meer aanwezig.

Jongveestal:
De jongveestal is gebouwd in 1991. In 2013 is de stal uitgebreid. De stal is opgetrokken uit stalen spanten met halfsteens muren met kleppenventilatie. Het dak is gedekt met deels asbestcementhoudende golfplaten en deels asbestvrije golfplaten. De nokhoogte is ca. 4,50 meter en de goothoogte is ca. 2 meter. De inrichting is 1+1 rijïg.

Bijzonderheden:
- Afmeting van de stal: ca. 40 meter x 13 meter;
- Capaciteit:
58 ligboxen voor jongvee in het oude deel;
30 ligboxen voor jongvee in het nieuwe deel;
Eén strohok;
Eenlingboxen.

Kapschuur:
De schuur is opgetrokken uit houten spanten met muren van asbestcementhoudend materiaal. Het dak is gedekt met asbestcementhoudende golfplaten. De schuur heeft een klinkervloer. De schuur is op staal gefundeerd.

Bijzonderheden:
- Afmeting van de schuur: ca. 20 meter x 16 meter;
- Het bouwjaar is onbekend.

Mestsilo:
- Type: betonnen mestsilo zonder overkapping;
- In 2004 tweedehands aangeschaft;
- Capaciteit: ca. 503 m³.

Overig:
Ruwvoeropslag: De constructie van de sleufsilo’s is van betonelementen.

Sleufsilo:
- Afmetingen: ca. 60 meter x 9 meter x 1,20 meter.

Kuilplaten:
- Afmetingen kuilvoerplaat 1: ca. 30 meter x 8 meter;
- Afmetingen kuilvoerplaat 2: ca. 40 meter x 12 meter;
- Afmetingen kuilvoerplaat 3: ca. 36 meter x 10 meter.

Voersilo’s:
- Twee stuks;
- Materiaal: polyester.

Kunstmestsilo:
- Eén stuk;
- Materiaal: polyester.

Erfverharding:
- De erfverharding is deels van beton en deels van klinkers.

Landerijen:
De landerijen hebben een oppervlakte van 37.47.78 ha (inclusief ca. 1,3 ha erf en ondergrond). Het betreft 29.44.10 ha eigendomsgrond en 8.03.68 ha erfpachtgrond. De grondsoort betreft lemig fijn zand met een variërende teelaardelaag. De landerijen zijn gelegen in een huiskavel: ruim 22,5 hectare achter de boerderij en ruim 6,5 hectare (inclusief 2,69 ha erfpacht) aan de overkant van de weg. Daarnaast zijn er nog 3 veldkavels in erfpacht aanwezig. De landerijen zijn (grotendeels) gedraineerd.

Bijzonderheden:
- Perceel Blesdijke C 1887 betreft een stuk bosgrond met een poel.

Erfpachtvoorwaarden:
De erfpachtlanderijen worden aangeboden door de kerk met een insteek van € 10.000,- per ha en een aanvangscanon van € 800,- per ha.

Bestemmingsplan:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2014 ” van de gemeente
Weststellingwerf hebben zowel de objecten als de landerijen de enkelbestemming “Agrarisch”.

Daarnaast hebben alle landerijen (deels) de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”. De landerijen achter de boerderij hebben de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch - beekdalen”. De landerijen aan de overkant van de weg en perceelsnummer 1751 hebben (deels) de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – woudontginningen”.

Perceelsnummer 1747 heeft de enkelbestemming “Agrarisch”.

Perceelsnummer 153 is gelegen binnen de beheersverordening Buitengebied Steenwijk.Er wordt vanuit gegaan dat dit perceel de enkelbestemming “Agrarisch” heeft.

Perceelsnummer 1772 (oppervlakte 30 m2) heeft de enkelbestemming “Wonen” en heeft de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Griffioenpark 1, 8471KR Wolvega. Telefoonnummer 140561.
De veldkavel ligt in de gemeente Steenwijkerland. Adres gemeentehuis: Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk. Telefoonnummer 14 0521.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Het bedrijf heeft een NB- vergunnning voor het houden van 158 melk- en kalfkoeien(A1.100) en 96 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3.100).

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging: Voor de gehele locatie geldt dat de percelen, op aangeven van verkoper, voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ruilverkavelingslasten: Er zijn geen ruilverkavelingslasten van toepassing.

Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.

Bovengrondse tank(s): Er is een bovengrondse dieselolietank aanwezig.
Totale mestopslag: Ca. 2.000 m³.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding. De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Fosfaatrechten: Het aantal beschikbare fosfaatrechten bedraagt 4.506 kg. De afroming van 10 procent is voor rekening van de verkoper.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: De woning heeft een voorlopige toewijzing energielabel B.

Bijzonderheden: De oppervlakte landerijen is mogelijk uit te breiden met naastgelegen landerijen.

OVERIGE INFORMATIE
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs op 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Referentie FRYSL00091
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 9 april 2018
Laatste wijziging Maandag 15 oktober 2018
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Markeweg
Huisnummer 112a
Postcode 8398 GS
Plaats Blesdijke

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 374778 m²

Bedrijfswoning
Woonlagen 2
Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)
Situatie Vrijstaand

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf
Direct contact met de makelaar

Sybren Zeldenrust
zeldenrust@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-53610642

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!