Verkocht

Melkveehouderijbedrijf te koop in Utrecht: Lakerveld 94-96, Lexmond

4128 LK Lexmond

Te koop
Melkveebedrijf met een karakteristieke bedrijfswoning (dubbele bewoning!) en functionele opstallen voor circa 100 stuks melkvee en 50 stuks jongvee op een perceel van ruim 34 ha, deels erfpacht.

De locatie
Deze authentieke melkveehouderij is gelegen op een ruim perceel ten zuiden van Utrecht, in het buitengebied van Lexmond en zeer nabij de oprit naar de A27.
Lexmond is een actief, veilig en gezellig dorp, waar vrijetijdsbesteding, wonen en werken sterk met elkaar verbonden zijn. Het is een klein dorp waar men trots is op de eigen identiteit.

De opstallen bestaan uit een karakteristieke bedrijfswoning met twee wooneenheden, een  ligboxenstal, twee jongveestallen, een hooitas en overige. Er is een drijfmestopslag en er zijn diverse sleufsilo’s aanwezig.

De bedrijfswoning

De bedrijfswoning is rond 1765 gebouwd. De woning heeft diverse renovaties ondergaan waaronder de badkamer, de keuken en aanleg van de CV installatie. De vloeren zijn van hout en van beton en de kozijnen zijn deels voorzien van dubbel glas.

De indeling van de woning nummer 94:
Begane grond: entree, woonkeuken, woonkamer, slaapkamer (opkamer), kantoor, bijkeuken met CV-ruimte, toilet en badkamer.
Verdieping: overloop, drie slaapkamers en berging.
Vliering te bereiken via losse trap.

De indeling van de woning nummer 96:
Begane grond: hal/ entree, woonkeuken, woonkamer, toilet en badkamer.
Verdieping: overloop, twee slaapkamers, berging en inloopkast.
Vliering te bereiken via losse trap.

De stallen en hooitas

De ligboxenstal
De bouwjaren van de opeenvolgend gebouwde delen zijn: 1991 (voorste gedeelte), 2004 (middelste gedeelte) en 2009 (achterste gedeelte).
De afmeting van het totaal is circa 52,0 x 18,0 m. De nokhoogte bedraagt circa 6,4 m, de goothoogte 2,3 m (zuidzijde) en 4,0 m (noordzijde).

Het betreft een 3-rijige stal met in totaal 95 ligboxen, vier krachtvoerboxen (diverse bouwjaren) en een roostervloer met mestschuif (De Boer, aandrijving 2004 en kabel 2009). De stal is onderkelderd met een mestcapaciteit van 1.000 m3. Een ruimte van circa 189 m2 is ingericht met een melkstal (2 x 5 visgraat, bouwjaar 2004, merk Manus), een tanklokaal met melktank (7.250 liter, merk Mueller) en machinekamer.

De stal voor jongvee en droge koeien
Deze stal met betonnen vloer is ingericht als aanbindstal voor circa veertien droge koeien, 30 stuks jongvee ouder dan 6 maanden en strohokken en is gebouwd in 1979. De afmetingen zijn circa 29,0 x 11,5 m. De nokhoogte is 4,5 m, de goothoogte 2,25 m. De drijfmestopslag bedraagt 160 m³.

De kalverenstal
Deze stal kent de volgende afmetingen: 11,5 x 6,5 m en is opgetrokken uit houten spanten, houten gevels, onduline platen en riet. De ruimte is in gebruik als huisvesting voor circa 20 stuks jongvee op stro.

De hooitas
De hooitas, die is ingedeeld als machineberging en opslag, is gebouwd in 1970 en gerenoveerd in 2020. De afmetingen zijn circa 10,5 x 9,0 m. De nokhoogte bedraagt 7,3 m, de goothoogte 5,0 m. 
De hooitas heeft de volgende kenmerken: betonnen vloer, houten spanten met houten gordingen, houten gevels en asbestvrije golfplaten.

Diverse kuilplaten, vaste mestopslag en drijfmestsilo
Er zijn diverse kuilplaten, een vaste mestopslag en een drijfmestsilo op het terrein aanwezig.
Het bouwjaar van de drijfmestsilo is 1988. Het is een type De Boer met een capaciteit van circa 520 m³ met Farmex spankap (goedkeuring tot augustus 2022). De silo is voorzien van aanrijdbeveiliging en put onder de afsluiter.

Erfverharding
De erfverharding bestaat uit beton en stelconplaten.

De cultuurgrond
De cultuurgrond bedraagt ruim 34 ha en ligt direct achter de boerderij; inclusief betalingsrechten. Het betreft goed onderhouden grasland en maispercelen met enkele tussensloten. De grondsoort is rivierklei op veen (achterzijde kavel) en rivierklei op zand (voorzijde kavel).
De wetering tussen de voorzijde van de kavel en de achterzijde van de kavel en de wetering achter de kavel zijn eigendom van Waterschap Rivierenland.
De herinrichtingsrente met eindjaar 2030 bedraagt € 1.775,21 per jaar.

Van genoemde cultuurgrond is circa zeven ha op basis van erfpacht. De erfpachtpercelen zijn in eigendom van ASR Nederland Vastgoedmaatschappij N.V.. De duur van het erfpachtrecht is 30 jaar, eindigend in 2046. De huidige canon bedraagt € 6.304,58 per jaar met een indexering op basis van CPI en er geldt een terugkooprecht bij einde van de erfpacht tegen 85% van de vrije marktwaarde.

Ontsluiting van de cultuurgrond loopt via het erfperceel en de erfpachtpercelen.

Vergunningen en bestemming
De gemeente Zederik heeft in 2009 een reguliere bouwvergunning afgegeven voor de uitbreiding van de ligboxenstal. Deze vergunning is getoetst in het kader van de Wet Milieubeheer.

In 2014 is er een Natuurbeschermingswet vergunning afgegeven voor het houden van 127 melkkoeien in een traditioneel stalsysteem (RAV A1.100.1) en 60 stuks vrouwelijk jongvee (RAV A3).

Het bedrijf valt onder het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Zederik (per heden: Gemeente Vijfheerenlanden), deels onherroepelijk in werking (vastgesteld 29 juni 2015).
De vastgestelde bestemming is ‘Enkelbestemming Agrarisch met Bouwvlak’. Voor de woning geldt een maximaal aantal wooneenheden van twee. Er geldt tevens een gebiedsaanduiding ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’. Deze is bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening.

Het vigerende bestemmingsplan biedt onder andere ruimte voor diverse nevenactiviteiten en wijziging naar bestemming Wonen.

Er is een ruim bouwvlak aanwezig met een oppervlakte van ruim 15.000 m².

Overige informatie
Verkoper behoudt zich het recht voor om op basis van een ontvangen bieding te beslissen met welke partij onderhandelingen gevoerd worden.

Bij verkoop in delen behoudt verkoper zich het recht voor om de op de locatie aanwezige stikstof/ ammoniak separaat te verkopen.

Aanvaarding in overleg.

Kenmerken


Overdracht
Vraagprijs € 2.660.000,00
Status Verkocht
Prijscode Vraagprijs

Adresgegevens
Straatnaam Lakerveld
Huisnummer 94
Toevoeging 96
Postcode 4128 LK
Plaats Lexmond

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Melkveehouderijbedrijf
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van melkveebedrijven en melkveehouderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw bedrijf!