Verkocht

Losse grond te koop in Friesland: Nieuwehorne

Nieuwehorne Oppervlakte / omvang: 6380 m²

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:
Perceel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Schoterlandseweg onder Nieuwehorne, totaal groot 6.380 m2.
Inlichtingen: de heer R. (Reitze) Sybesma 06-51249180.

OMSCHRIJVING
Kadastrale gegevens
Kad. gemeente Mildam, Sectie M, Nr 226, Grootte 0,63,80 ha.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied 2007 van de gemeente Heerenveen vastgesteld op 1 maart 2010 is de bestemming Agrarisch (Agrarisch gebied 1).  

Grondsoort
De grondsoort bestaat uit een zandgrond. 

Vorm, grootte
De vormgeving en de grootte van de percelen is goed. 

Detailhuishouding
Het land is op greppels gelegen.

Jachtrecht
Het jachtrecht is vermoedelijk verhuurd.

Ontsluiting
Het land is gelegen nabij en ontsloten op de openbare weg “Schoterlandseweg”.

Waterschapslasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Ruilverkavelingslasten
N.v.t. 

Betalingsrechten
N.v.t.

Aanvaarding In overleg
Transportdatum: In overleg.
Betaling: Per transportdatum.
Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 

Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. Zie bijlage.

Opstalrecht
N.v.t.

Vraagprijs
Op aanvraag.

Inlichtingen
De heer R. (Reitze) Sybesma
agriteam Fryslan
Telefoon: 06 - 51 24 91 80

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, (8441 ES) Heerenveen, tel: 14 0513, www.heerenveen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl .

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 

 

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Schoterlandseweg
Plaats Nieuwehorne

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6380 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Reitze Sybesma
sybesma@agriteam.nl
T: 058-2849188
M: 06-51249180

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Fryslan
fryslan@agriteam.nl

Allingawier 37
9001 LP Grou

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!