Beschikbaar

Pluimveebedrijf te koop in Limburg: Grensweg 2, 5853 EN Siebengewald

5853 EN Siebengewald Oppervlakte / omvang: 46210 m²

Op goede stand gelegen biologisch legpluimveebedrijf (volière) met bedrijfswoning, geschikt voor het houden van 14.500 legkippen. Gelegen op een perceel van 4.62.10 hectare.

Locatie en ligging van de onroerende zaak
De onroerende zaken zijn gelegen in de gemeente Bergen, meer specifiek ten noordwesten in het buitengebied van het kerkdorp Siebengewald belendend aan de Duitse grens.

Omschrijving van het object en de omgeving
Op goede stand gelegen legpluimveebedrijf met bedrijfswoning. De inrichting is gelegen aan de openbare weg Grensweg. De activiteiten van het legpluimveebedrijf bestaan uit het houden van 14.500 biologische legkippen en het bewerken van aanpalende landbouwgrond.
Aan de achterzijde van het eigendom wordt 1.57.00 ha. regulier gepacht van gemeente Bergen. Deze pacht kan mogelijk worden overgenomen. De omgeving is te typeren als open agrarisch gebied met overwegend agrarische bedrijvigheid en enkele burgerwoningen.

Bedrijfswoning
De woning is ingericht voor huisvesting van twee gezinnen. Een gedeelte van de woning kan worden verhuurd.

Woongedeelte 1
Begane grond: Entree vanuit aanbouw in bijkeuken/berging welke toegang geeft tot badkamer, toilet en woonkeuken. Vanuit de woonkeuken zijn kantoor, woonkamer en vaste trapopgang naar eerste verdieping toegankelijk. De badkamer en huiskamer zijn voorzien van vloerverwarming.
Eerste verdieping: Overloop met toegang tot 3 slaapkamers. De resterende ruimten zijn buiten gebruik.

Woongedeelte 2
Begane grond: Entree vanuit aanbouw in portaal welke toegang geeft tot toilet, doucheruimte en woonruimte. De woonruimte is ingericht met een keukenblok. Vanuit de woonruimte is een trapopgang naar eerste verdieping toegankelijk. De eerste verdieping is gerenoveerd en ingericht met enkele slaapkamers.

Courantheid:
De woning verkeert in goede staat van onderhoud, heeft een redelijk afwerkingsniveau en degelijke bouwaard. De bedrijfswoning met aanbouw is courant binnen het complex. In woongedeelte 1 zijn bijkeuken/berging, badkamer, toilet en kantoor in 2012 compleet nieuw ingericht en is de huiskamer voorzien van een nieuwe betonvloer met vloerverwarming. Woongedeelte 2 is in 2014 compleet nieuw ingericht en de eerste verdieping is in 2015/2016 gerenoveerd.

Stalruimte
Bouwjaar: 2015.
Afmeting stal: 24,78 m x 86,3 m.
Afmeting eierlokaal: 16,9 m x 3,95 m.
BVO: 2.210 m².
Nokhoogte: 6,8 m.
Goothoogte: 2,3 m.
Fundering: poerenfundering.
Vloer: gevlinderde betonvloer met rioleringssysteem voor afvoer schrobwater.
Topgevels: 1 meter geïsoleerde betonnen borstwering met baksteenmotief aan de buitenzijde overgaand in geïsoleerde stalen sandwichpanelen uitgevoerd met donkergroene coating aan buitenzijde.
Zijgevels inwendig: geïsoleerde sandwichpanelen.
Zijgevels uitwendig: uitloopsysteem met windbreekgaas (wintergarten). Voor de uitloop naar de wintergarten zijn de uitloopopeningen afgewerkt met RVS-profielen.

Dakconstructie: stalen geverfde spanten met kolommen en houten gordingen.
Dakbedekking: geïsoleerde stalen damwandprofielplaat aan buitenzijde voorzien van
antracietkleurige coating.
Alle damwandprofielplaten zijn aan de binnenzijde voorzien van een agro-coating.
Ventilatie: ventilatoren met luchtinlaatventielen.
Huisvestingssysteem: volière systeem met wintergarten (overdekte uitloop).
Ruwvoersysteem: automatische strooimachine (facultatief).
Capaciteit: 14.612 stuks pluimvee (rekening houdend met oppervlakte volieresysteem).

Zonnepanelen
Er zijn circa 90 zonnepanelen geplaatst op de schuur t.b.v. het bedrijf.

Inrichting, indeling en gebruik:
De stalruimte en wintergarten wordt opgedeeld in 5 compartimenten waarin ieder circa 3.000 leghennen gehuisvest worden. De compartiment wanden zijn voorzien van ruime poorten voor het leeghalen van de stal. Het volière systeem is uitgerust met mestschuiven, eierbanden, voerlijn en drinkwaterlijn. De volière inrichting is uitgevoerd op basis van Volito volière (RVS) met zitstokken. De compartimentpoorten zijn voorzien van meer dan degelijke profielen. De wintergarten is voorzien van een instrooirobot welke ruwvoer (tarwestro) uitdoseert. Aan de voorzijde van de stal is een eierlokaal welke is uitgerust met vloerverwarming. De Moba-inpakmachine en de klimaatcomputer bevinden zich in deze ruimte. Alle verlichting is gebaseerd op LED.

Courantheid:
De pluimveestal verkeert in een goede staat van onderhoud, heeft een goed afwerkingsniveau en degelijke bouwaard. De pluimveestal is goed courant binnen het complex.
 

Machineberging
Stenen gebouw (11,6 m x 12,5 m) met afhang (4 m x 10 m), bouwjaar 1920.
Het gebouw is onderkelderd (inhoud kelder ca. 120 m³) met betonnen deklaag en uitgevoerd met bakstenen muren. De dakconstructie bestaat uit houten spanten en gordingen en is belegd met gebakken mulden pannen. De afhang is uitgevoerd met een betonvloer, houten wanden, houten dakconstructie en belegd met abc-golfplaten.

Cultuurgronden
Kadastraal bekend gemeente Bergen, vol eigendom sectie R, nr. 155, groot 02.47.10 ha.
gemeente Bergen, vol eigendom sectie R, nr. 167, groot 02.15.00 ha.,
te samen 4.62.10 ha. Tevens is er een pachtovereenkomst met de gemeente betreffende 1.57.00 ha. t.b.v. de uitloop van de hennen.
Het betreft een huiskavel van circa 4,6 ha., waarvan circa 7.000 m² in gebruik is als
woon- en bedrijfserf.
Gebruik: de cultuurgronden worden grotendeels ingericht als uitloopgebied leghennen/hoogstamboomgaard.
Ontsluiting: de cultuurgronden zijn vanaf openbare weg ontsloten.
Grondsoort:lichte zavel.
Ontwatering: sloten.
Waterhuishouding: redelijk.
Beregening: vanuit beregeningsput zijn alle percelen te beregenen.
Vlakligging: goed.
Zie bovenstaande foto van de uitloopcompartimenten.

Hoogstamboomgaard
Voor de aanleg van de boomgaard is een subsidie verleend op grond van de regeling Groen- Blauwe diensten. De boomgaard heeft als primaire functie uitloopgebied voor leghennen. Op korte termijn is opbrengst van fruit te verwachten. Hieruit ontstaat een serieus opbrengstpotentieel. Er wordt een subsidie ontvangen voor de aanplant en het onderhoud van de fruitbomen. Deze benoemenswaardige subsidie gaat over op de nieuwe eigenaar.

Watervoorzieningen
Bij het bevoegd gezag Waterschap Peel en Maasvallei zijn twee waterputten geregistreerd op onderhavig object.

Natuurbegrenzing
De inrichting is op circa 1,3 km gelegen van Natura 2000 gebied – Vogelrichtlijngebied, vastgesteld 20 mei 1994 – Habitatrichtlijngebied, vastgesteld op 7 december 2004 - Maasduinen (provincie Limburg).
De inrichting is op circa 3,45 km gelegen van Natura 2000 gebied – Habitatrichtlijngebied, vastgesteld op 7 december 2004 – Zeldersche Driessen (provincie Gelderland).

Publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens informatie van het Kadaster (d.d. 2 juni 2017) zijn er op de onroerende zaak geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Vergunning(en)
Er is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend op 26 november 2014 voor het houden van:
• 3 paarden
• 14.500 legkippen
Vergunde emissies:
• Emissie ammoniak 1.320 kg NH3 per jaar
• Emissie geur 4.930 odour unit per seconde
• Emissie fijnstof 942.500 gram per jaar

Bestemming van de onroerende zaak
Het vigerende bestemmingsplan betreffende het bouwblok Grensweg 2 is “Buitengebied, 1e herziening” welke is vastgesteld door de gemeenteraad Bergen op 7 juli 2009.
Het vigerende bestemmingsplan betreffende de aanpalende cultuurgronden is “Buitengebied 2018” welke is vastgesteld door de gemeenteraad Bergen op 17 september 2018.
Vanuit het reconstructieplan Noord- en Midden Limburg is onderhavig object aangewezen als Landbouw Ontwikkeling Gebied waarin incidentele nieuw vestiging is toegestaan.
Voor een nadere omschrijving van de bestemmingen en aanduidingen van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de plankaart en voorschriften die digitaal te raadplegen zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bodem
Op basis van de informatiebron bodemloket (www.bodemloket.nl) is niets bekend met betrekking tot bodemverontreiniging en sanering op de eigendom van opdrachtgever

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Grensweg
Huisnummer 2
Postcode 5853 EN
Plaats Siebengewald

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 46210 m²

Bedrijfswoning
Woonlagen 2
Aantal kamers 9
Type Vrijstaand
Situatie Vrijstaand
Aantal slaapkamers 5

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Pluimveebedrijf
Bouwjaar 2015
Direct contact met de makelaar

Jelle Hettinga
hettinga@agriteam.nl
T: 0485-387 300
M: 06-513 61 110

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Peel-, Maas- en Rivierengebied
sintanthonis@agriteam.nl

Breestraat 20
5845 AV Sint Anthonis
http://www.agriteam.nl/
Meer informatie

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van pluimveebedrijven en pluimveehouderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van pluimveebedrijven en pluimveehouderijen. Kies ook voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop van uw bedrijf!