Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Sleen, Zetelveenweg

Sleen Oppervlakte / omvang: 56281 m²

Ca. 05.62.81 ha goede akkerbouwgrond gelegen aan de Zetelveenweg te Sleen

Kadastrale percelen met oppervlakte

Sleen P 209     02.00.00 ha

Sleen P 210     02.21.90 ha

Sleen P 432     01.40.91 ha

Kadastrale oppervlakte totaal

05.62.81 ha

Grondsoorten

-Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21)

-Veldpodzolgronden; lemig fijn zand (Hn23)

-Beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23)


Betalingsrechten en/of productierechten

In de overdracht en levering zijn geen betalingsrechten en/of productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 63,50 per ha (aanslagjaar 2022).

Grondwaterbeschermingsgebied

De kadastrale percelen Sleen P 432 en Sleen P 210 zijn gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Kadastraal perceel Sleen P 209 ligt buiten het grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend

Zakelijk recht

-Zakelijk recht als bedoeld in het voormalige artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van kadastraal perceel Sleen P 432 ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V.

-Opstalrecht Nutsvoorzieningen op kadastraal perceel Sleen P 209 ten behoeve van Waterschap Vechtstromen.

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Drainage

Op het perceel is geen drainage aanwezig

Kettingbeding overdrachtsbelasting

Kettingbeding overdrachtsbelasting van toepassing tot 10 april 2022

Aanvaarding

Aanvaarding nader overeen te komen

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Zetelveenweg
Plaats Sleen

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 56281 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Gert Lubbers
lubbers@agriteam.nl
T: 06-22795275
M: 06-22795275

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Z.O. Drenthe
lubbers@agriteam.nl

Weidemolen 2
7751 DZ Dalen

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!