Nieuw in verkoop

Losse grond te koop in Drenthe: Veenschapsweg Schoonebeek

Schoonebeek Oppervlakte / omvang: 211324 m²

Ca. 21.13.24 ha akkerbouwgrond gelegen aan de Veenschapsweg te Schoonebeek

Perceel 1

Schoonebeek C 2190, ca. 03.05.20 ha akkerbouwgrond

Schoonebeek C 2191, ca. 02.63.08 ha akkerbouwgrond

Schoonebeek C 5707, ca. 06.58.23 ha akkerbouwgrond

Schoonebeek C 5708, ca. 01.14.85 ha akkerbouwgrond

Tezamen groot: ca. 13.41.36 ha 

 

Perceel 2

Schoonebeek C 4393, ca. 01.80.20 ha akkerbouwgrond

Schoonebeek C 4394, ca. 03.67.80 ha akkerbouwgrond

Tezamen groot: ca. 05.48.00 ha

 

Perceel 1 kan uitgebreid worden met het naast liggende perceel:

-Schoonebeek C 2187, ca. 02.23.88 ha akkerbouwgrond

Totaal groot perceel 1 + 2: ca. 21.13.24 ha

 

Grondsoorten

-Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand met/zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1,2 meter

-Veldpodzolgronden

-Meerveengrond op veenmosveen 

-Veengronden met een veenkoloniaal

-Madeveengrond op zand met humuspodzol, beginnend ondieper dan 1,2 meter

Grondverbetering

Grondverbetering is uitgevoerd in het jaar 2015 op het perceel aan de noordzijde van de Veenschapsweg (uitgezonderd perceel Schoonebeek C 2187).

Betalingsrechten en/of productierechten

In de vraagprijs zijn 22 aandelen Avebe begrepen en 1 betalingsrecht per hectare.

Waterschapslasten (Waterschap Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 65,81 (aanslagjaar 2021) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

De kadastrale percelen zijn niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op de kadastrale percelen rusten geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er is een recht van weg ten behoeve van de te koop staande kadastrale percelen Schoonebeek C 4393 en Schoonebeek C 4394 en ten laste van kadastraal perceel Schoonebeek C 4396.

Zakelijk rechten

-Op de kadastrale percelen Schoonebeek C 2190, Schoonebeek C 2191 en Schoonebeek C 5708 rusten Opstalrechten Nutsvoorziening op een gedeelte van het perceel ten behoeve van de Gasunie Transport Services B.V. te Groningen.

-Op de kadastrale percelen Schoonebeek C 2190, Schoonebeek C 5707 en Schoonebeek C 5708 rusten een Zakelijk recht als bedoeld in het voormalige artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van de Gasunie Transport Services B.V. te Groningen

Bemestingsonderzoeken

Er zijn bemestingsonderzoeken aanwezig

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Drainage

Op de percelen is gedeeltelijk gedateerde drainage aanwezig

Aanvaarding

Aanvaarding in overleg

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Status Nieuw in verkoop
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Veenschapsweg
Postcode
Plaats Schoonebeek

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 211324 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond
Direct contact met de makelaar

Gert Lubbers
lubbers@agriteam.nl
T: 06-22795275
M: 06-22795275

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Z.O. Drenthe
lubbers@agriteam.nl

Weidemolen 2
7751 DZ Dalen

Meer informatie
Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!