Verkocht

Bedrijfsruimte te koop in Gelderland: Heuningstraat, Ochten

Ochten Oppervlakte / omvang: 37905 m²

Altijd al gedroomd van een eigen tuincentrum? Nu in de verkoop een nog te ontwikkelen tuin- en bomencentrum met bedrijfswoning aan de Heuningstraat in Ochten op een totaal perceel van 03.79.05 ha.

Locatie
Op de hoek van de Heuningstraat en de Groenestraat in het buitengebied van Ochten treft u deze bouwkavel aan. Bedrijventerrein De Heuning is gelegen ten westen van de kern Ochten. Het betreft een gemengd bedrijventerrein van zowel kleine als middelgrote ondernemingen. Aan de overzijde van de Heuningstraat is uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk en meer specifiek uitbreiding in de vorm van een tuin- en bomencentrum met een bedrijfswoning.

Bestemming
Op de plaats van deze locatie is het ‘Bestemmingsplan Bouwperceel Heuningstraat ong te Ochten’ vigerend, vastgesteld op 15 december 2011. Het perceel behorend tot het plangebied heeft op grond van dit bestemmingsplan de enkelbestemming ‘Agrarisch’.
Op het voorste deel van de gronden is een bouwvlak voor een bedrijfswoning gelegen. Schuin erachter ligt grond met functieaanduiding ‘tuincentrum’ met een oppervlakte van circa 19.500 m2 (arcering groen). Deze oppervlakte is onder te verdelen in een bouwvlak van circa 4.500 m2 (arcering geel) en een achterliggend perceel van circa 15.000 m2.

Bodemonderzoek
In het verleden is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waaruit geen sporen van asbest zijn waargenomen. Op de locatie waar u de bedrijfswoning realiseert, voldoet de onderzochte bodem aan de bodemklasse ‘wonen’.

(Bouw)regels om rekening mee te houden
Bedrijfsgebouwen

De afstand tot de perceelgrens mag niet minder bedragen dan 5 meter.

Kassen en permanente kunststoftunnels zijn uitsluitend toegestaan indien het gebruik daarvan in het verlengde van de hoofdteelt ligt en het gezamenlijke oppervlak niet meer bedraagt dan 1.000 m2. In geval sprake is van kassen en/of permanente kunststoftunnels bij (laan)boomteeltbedrijven mag de totale oppervlakte niet meer bedragen dan 2.500 m2.


Op de gronden met de bestemming ‘Agrarisch’, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘tuincentrum’, en al dan niet ter plaatse van een bouwvlak, mag u tevens kassen bouwen in de vorm van overkappingen met semipermanente wanden, uitsluitend ten behoeve van de niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van containerteelt op lavas of beton. Hiervan mag de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 meter en de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 6.000 m2.

Van de gezamenlijke bedrijfsgebouwen ten behoeve van de niet-grondgebonden agrarische productie mag het totale oppervlak niet meer bedragen dan 500 m2.

De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 meter en de goothoogte van de bedrijfsgebouwen niet meer dan 7 meter.

Bedrijfswoning
Voor de bouw van de bedrijfswoning dient u de volgende bepalingen in acht te nemen:

De inhoud mag niet meer bedragen dan 750 m3. De bouwhoogte is maximaal 9 meter hoog en de goothoogte maximaal 4 meter.
Het totale oppervlak van de bijgebouwen van de woning is gesteld op 75 m2, met een bouwhoogte van maximaal 7 meter en een goothoogte van maximaal 3 meter.

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning eventueel afwijken van de gestelde regels.

In het kader van de algemene zorgplicht dient u bij aanvang en tijdens de bouwwerkzaamheden rekening te houden met incidenteel aanwezige dieren, zowel op het land als in het water. Het (laten) uitvoeren van een controle op de aanwezigheid van een broedgeval voor aanvang van de bouwwerkzaamheden is in dit geval voldoende om te voorkomen dat er onnodige verstoring van broedvogels plaatsvindt.

Langs de Groenestraat dient u afschermende beplanting te realiseren.

Waterberging regelt u op eigen terrein.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Vraagprijs € 725.000,00
Status Verkocht
Prijscode Vraagprijs

Adresgegevens
Straatnaam Heuningstraat
Plaats Ochten

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 37905 m²

Bouw
Gebruik object Bedrijfsmatig
Object categorie agrarisch Bedrijfsruimte
Direct contact met de makelaar

Marinus Roseboom
roseboom@agriteam.nl
T: (0318) 619 209
M: (06) 226 005 29

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam MidNed B.V.
ede@agriteam.nl

Frankeneng 17h
6716 AA Ede
http://www.agriteam.nl/
Meer informatie

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!