Kavelruil "Herfst 2021"

Woensdag 29 september van dit jaar was een dag waarop geschiedenis werd geschreven. Met maar liefst twintig partijen werd een kavelruilakte bij notaris Hoogenboom in Eck en Wiel getekend. De kavelruil kreeg gezien de datum van ondertekening de toepasselijke naam "Herfst 2021" mee. Door de ondertekening van deze ene akte wisselden in een keer heel wat percelen grond en zelfs complete bedrijven van eigenaar.

Met inachtneming van de Coronamaatregelen was het mogelijk dat de meeste partijen zelf aanwezig konden zijn bij de ondertekening van de kavelruilakte. Een bijeenkomst die zij, naar eigen zeggen, niet hadden willen missen. Natuurlijk was Marinus Roseboom als makelaar van Agriteam Midden Nederland en als verbinder en coördinator zelf ook bij de ondertekening aanwezig.  

Een kavelruil met zoveel partijen blijft bijzonder. Voor een aantal deelnemers is het een nieuw begin, met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Voor andere deelnemers soms (ook) een afsluiting van een belangrijke periode van hun werkzame leven.

Marinus Roseboom vertelt: "Zo'n dag waarop de akte bij de notaris wordt ondertekend blijft altijd spannend. Zeker zoals in dit geval, waarbij verschillende bedrijven van eigenaar wisselen en moeten worden opgeleverd. In feite moet je als makelaar op verschillende plaatsen tegelijk zijn, om te zien of de opleveringen plaatsvinden zoals afgesproken. Als er bijvoorbeeld bij de oplevering van een bedrijf iets niet helemaal gaat zoals afgesproken, kan dat tot gevolg hebben dat de akte niet getekend kan worden, en dat daarmee de ruil ook voor de andere partijen niet door kan gaan. Ook moeten banken vaak meewerken aan de kavelruil. Dat kan op het laatste moment nog wel eens tot de nodige spanning leiden. Bijvoorbeeld als bestaande hypotheken moeten worden afgelost of overgezet moeten worden op andere percelen."

Bij een kavelruil sluiten tenminste drie partijen een overeenkomst waarbij zij gronden of andere onroerende zaken inbrengen. Daarbij geldt dat tenminste twee partijen daartegenover op hun beurt andere onroerende zaken moeten terugkrijgen (ruilen). Deelnemers zijn vaak agrariërs, maar ook (natuurbeschermings-)organisaties, waterschappen, gemeenten, landgoedeigenaren en andere grondeigenaren kunnen onroerende zaken inbrengen.

Een kavelruil is een eenvoudige en snelle manier om gronden beter te verkavelen. Het bevordert de verbetering van de inrichting van het landelijk gebied. Vanwege het grote belang van een goede verkaveling subsidiëren provincies onder voorwaarden de notaris- en kadasterkosten.
Maar er zijn meer voordelen. Voor een kavelruil geldt een ruimere regeling voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting dan de gebruikelijke landbouwvrijstelling. Zo hoeven in tegenstelling tot de vrijstelling bij overdracht van cultuurgronden, de toegedeelde gronden niet tien jaar lang bedrijfsmatig voor de landbouw geëxploiteerd te worden. Daarnaast geldt de vrijstelling ook voor bedrijfsgebouwen.

Wilt u weten welke voordelen een kavelruil voor u kan hebben? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0318) 619 209. 


Terug naar vestiging

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.