Opkoop door overheid inzake stikstof

We krijgen veel vragen over stikstof en de mogelijkheden voor verkoop aan de overheid. Veel is hierover onduidelijk, maar verschillende overheden doen al wel gerichte aankopen.
Afgelopen voorjaar hebben we een kalverenbedrijf verkocht aan een overheid.

Overeenkomst
Door de wensen van beide partijen goed in beeld te brengen is een overeenkomst tot stand gekomen waar iedereen voordeel bij heeft. Enerzijds heeft de overheid de zekerheid dat op termijn de benodigde stikstofruimte beschikbaar vrijkomt, en anderzijds kan de verkoper blijven wonen op een heerlijke woonplek omdat alleen de bedrijfsopstallen en -ondergrond zijn verkocht. Hij kan bovendien zijn stallen nog enkele jaren blijven gebruiken en op die manier rustig afbouwen. 


Meer informatie
Als u vragen heeft over de mogelijkheden van de verschillende opkoopregelingen gaan we graag het gesprek met u aan.

 


Terug naar vestiging

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt. De taxateurs van Agriteam Makelaars zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren.