Functiewisseling

Nog maar een derde van de adressen in het buitengebied houdt zich puur met landbouw bezig. Agrariërs beginnen vaker met (neven)activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie of willen hun bedrijf omvormen tot zorgboerderijen of andere niet-agrarische activiteiten. Steeds meer agrariërs willen stoppen met de agrarische tak van hun bedrijf.

Functiewisseling

Sommige bedrijven hebben behoefte aan uitbreiding, anderen houden er juist mee op. Onze makelaars willen zowel de blijvers helpen met schaalvergroting als degenen die er juist mee op willen houden. Agrariërs gaan steeds meer op zoek naar andere functies voor het leegkomende bedrijf.

Of boeren van de functiewisselingsregeling gebruik kunnen maken, hangt sterk af van het type gebied waarin hun bedrijf is gevestigd. In een landbouwontwikkelingsgebied zijn nieuwe burgerwoningen niet gewenst. Maar verbreding van de bedrijfsactiviteiten mag weer wel in dit gebied, zolang de activiteiten maar bij dit gebied passen. In de zogenaamde extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden, die aan de rand van natuurgebieden zijn gevestigd, mag wel woningbouw komen. Al gelden er wel grenzen aan de bouw.

Onze makelaars willen agrariërs graag begeleiden bij het investeren in bestaande bedrijven of in andere functies.

Direct contact

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf en van landbouwgrond tot varkenshouderij. Kies voor de specialisten van Agriteam met ruime ervaring in begeleiding bij zowel aan- als verkoop. Bekijk het grootste aanbod agrarische objecten te koop.