Onteigening

De ruimte in Nederland is beperkt en agrarische ondernemers worden steeds meer geconfronteerd met een overheid die het oog heeft laten vallen op hun bedrijf. Vaak gaat het om een bedrijf waar al sinds generaties op geboerd wordt en de emotionele kanten van de zaak kunnen dan diep ingrijpen. Daarbij moet allerlei complexe en moeilijke keuzes gemaakt worden, keuzes die een grote invloed hebben op het verdere leven.

Onteigening

Het gevaar is aanwezig, dat emotionele argumenten, hoe diep en oprecht die ook zijn, de overhand krijgen. Mede hierom is het verstandig om vanaf het eerste begin een deskundige in te schakelen. Onze makelaars komen uit de agrarische wereld, weten hoe een ondernemer die zich moet verplaatsen zich voelt, maar hebben daarnaast voldoende afstand en vooral ervaring om een onteigening en alles wat daarmee samenhangt tot een goed einde te brengen.

Volledige schadeloosstelling

Wij streven ernaar om voor u alle omstandigheden te scheppen die leiden tot een succesvolle toekomst als ondernemer. Omdat er in een (minnelijke) onteigeningskwestie sprake moet zijn van een volledige schadeloosstelling, worden ook de kosten die u moet maken voor het inschakelen van een onteigeningsdeskundige, volledig vergoed. Maak hiervan gebruik en bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Verschillende aspecten met betrekking tot dit onderwerp:

  • Onteigeningen
  • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
  • Bestemmingsplan procedures
  • Projectontwikkeling
  • Natuurontwikkeling
Meer weten?

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf en van landbouwgrond tot varkenshouderij. Kies voor de specialisten van Agriteam met ruime ervaring in begeleiding bij zowel aan- als verkoop. Bekijk het grootste aanbod agrarische objecten te koop.