Rentmeesterschap

Zorgen voor een goed beheer is waar het om draait bij een rentmeester. Met de blik gericht op de toekomst en met een toewijding alsof het zijn eigen zaken betreft. Dat is precies de manier waarop Agriteam makelaars en taxateurs invulling geeft aan de rentmeesteractiviteiten.

Rentmeesterschap

In bijna alle gevallen betreft het agrarische onroerende zaken, al komen ook recreatieve onroerende zaken wel voor. In samenspraak met de eigenaar maken we een beheersovereenkomst, waarin onze werkzaamheden nauwkeurig omschreven staan.

Dankzij onze grote betrokkenheid bij de agrarische wereld en onze ruime ervaring, kunnen wij aan het rentmeesterschap een professionele invulling geven, waarbij we u veel werk uit handen nemen.

Diverse rentmeesterschap overeenkomsten mogelijk

In de overeenkomst kunnen bijvoorbeeld de volgende elementen opgenomen zijn:

  • Toezicht op gebouwen en landerijen
  • Voeren van de administratie
  • Opstellen en bewaken van begrotingen
  • Opstellen en controleren van pacht- en huurcontracten
  • Beheersplannen maken, bedrijfsverbeteringen voorstellen

Het zal duidelijk zijn dat rentmeesterschap vooral maatwerk is.

Contact opnemen

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf en van landbouwgrond tot varkenshouderij. Kies voor de specialisten van Agriteam met ruime ervaring in begeleiding bij zowel aan- als verkoop. Bekijk het grootste aanbod agrarische objecten te koop.