Taxaties van agrarische onroerende zaken

Het taxeren van agrarische onroerende zaken is een vak apart. Naast kennis van de waarde van de onroerende zaak, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt.

Taxaties van agrarische onroerende zaken

Bij een agrarische taxatie gaat het erom de waarde van een zaak op een bepaald moment en voor een bepaald doel nauwkeurig te bepalen, waarbij de economische factoren van de markt en alle omstandigheden en mogelijkheden meegewogen worden.

Voorbeelden van redenen voor taxaties zijn:

  • Vrije verkoop
  • Financiering
  • Herwaardering landbouwgronden
  • Inbreng in een BV
  • Bedrijfsovername
  • Staken van het bedrijf
  • (Gedeeltelijke) overbrenging naar privé
  • Erfbelasting

Deskundig in agrarisch taxeren

De taxateurs van Agriteam makelaars en taxateurs zijn bij uitstek deskundig in het agrarisch taxeren. Ze staan ook alle ingeschreven in het register van vastgoedtaxateurs NRVT, daarnaast hebben een aantal Agriteam taxateurs de titel Recognised European Valuer (REV).

Onze regelmatige bijscholing, grote praktijkervaring en inschakeling van specialisten maken een taxatie door Agriteam makelaars en taxateurs tot een taxatie met meerwaarde.

Direct contact

Kies voor Agriteam makelaars en taxateurs

Van melkveehouderij tot akkerbouwbedrijf en van landbouwgrond tot varkenshouderij. Kies voor de specialisten van Agriteam met ruime ervaring in begeleiding bij zowel aan- als verkoop. Bekijk het grootste aanbod agrarische objecten te koop.