Verkocht

Overig agrarisch / landelijk vastgoed te koop in Noord-Brabant: België, Wetschot 40 Beerse

5845 AV Sint Anthonis
Vraagprijs € 350000

TE KOOP IN BELGIË, BEERSE, WETSCHOT 40:
VOORMALIG PLUIMVEEBEDRIJF, GELEGEN OP EEN TERREIN VAN CIRCA 1.19.70 HA, WAARVAN DE GEBOUWEN GELEGEN ZIJN OP 0,84 HA. HET OVERIGE PERCEEL IS WEIDE. HET VOORMALIG BEDRIJF BESTAAT UIT TWEE STALLEN EN EEN LOODS. EÉN STAL IS INGERICHT MET EEN KANTOORRUIMTE EN EEN BERGING. EEN BEDRIJFSWONING IS NIET AANWEZIG.

Bijzonderheden / Perspectieven

  • Het bedrijf heeft potentieel als stallen voor opfok geitenhouderij.
  • Het bedrijf heeft potentieel als accommodatie voor paarden. De stallen bieden voldoende ruimte, mits wat aanpassingen, om paarden te stallen. De stallen zijn lang (ongeveer 60m en 69m) en hebben een zijhoogte van 2,5m (nokhoogte 5m).
  • Op de rechtsgelegen stal zijn zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen zorgen doormiddel van de certificaten voor extra opbrengsten. Een certificaat heeft een waarde van € 450,00.
  • Er is een milieuvergunning aanwezig voor 68.730 opfokpoeljen, de opslag van 515 kg gevaarlijke stoffen, de opslag van 4.000 liter petroleum en 2.000 liter mazout, de opslag van 450 m³ mest en 192 m³ reinigingswater, een noodstroomgenerator 30 KW, warmeluchtblazers 30 kW en een grondwaterwinning van max 3.600 m³/jaar. De milieuvergunning is geldig tot 14-03-2033.

Aanvaarding in overleg

Beschrijving opstallen

  • Stal 1
  • Stal 2
  • Mestloods
  • Overig
  • Kavel

Meer info
Roel van Hoof, vanhoof@agriteam.nl
Telefoon: 013-2340340
Mobiel: 06-51525374

Disclaimer
Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn dan kan men zich hierop niet beroepen. Aan de inhoud van deze documentatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Kenmerken


Overdracht
Vraagprijs € 350.000,00
Prijscode Vraagprijs
Status Verkocht

Adresgegevens
Straatnaam Breestraat
Huisnummer 20
Postcode 5845 AV
Plaats Sint Anthonis

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch ALV overig

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!