Verkocht

Losse grond te koop in Overijssel: Landbouwgrond Denekamp

7591 PA Denekamp
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  43874 m²

TE KOOP LANDBOUWGROND TE DENEKAMP

PROCEDURE: VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Grondsoort en oppervlakte: Goede zandgrond, grotendeels esgrond en deels leemhoudende zandgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 04.38.74 ha.a.ca. Respectievelijk perceel A 02.10.00 ha.a.ca. en perceel B 02.28.74 ha.a.ca. Het is mogelijk om alleen op perceel A OF alleen op perceel B in te schrijven OF op beider percelen als  u dat wenst.

Gebruiksoppervlakte (zie ook www.boerenbunder.nl)

Perceel A: 02.00.00 ha.a.ca.

Perceel B: 02.28.00 ha.a.ca.

Mais en betalingsrechten: Mais op stam en de aanwezige betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen.

Bestemmingsplan: Zie de uitsnede van de bestemmingsplankaart in de brochure of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl

Herinrichtingsrente: Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen: Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Erfdienstbaarheden: Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend.

Zakelijk recht: Er zijn geen zakelijke rechten bekend.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Drainage: Beide percelen zijn niet gedraineerd.

 

PROCEDURE, VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Het betreft de aanbiedingsprocedure van een verkoop bij inschrijving. Dit houdt in dat u het bod uitsluitend schriftelijk, door middel van een inschrijvingsformulier, kunt uitbrengen en wel tot uiterlijk woensdag 27 juli 2022, 12.00 uur. 

Indien u wenst in te schrijven verzoeken we u het inschrijfformulier uiterlijk woensdag 27 juli 2022 om 12.00 uur in te leveren bij Zomer Notariaat, Enschedesestraat 47, 7551 EJ Hengelo (Ov). Uiteraard kunt u het inschrijfformulier ook mailen en dat kan naar het volgende adres: zomer@zomernotariaat.nl  

Uiterlijk op donderdag 28 juli 2022 om 12.00 uur, zal de notaris, mevrouw J.A  Zomer of diens waarnemer, de hoogste bieding en gunning (telefonisch) bekend maken. De verkoper houdt zich het recht van gunning voor. Hierbij geven wij aan dat er niet alleen naar de hoogte van het bod wordt gekeken, maar ook naar de voorwaarden.

Voor uitgebreide informatie en een inschrijfformulier neemt u contact op met Gerben van Hummel.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding Per datum
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Bonkenbroekweg
Postcode 7591 PA
Plaats Denekamp

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 43874 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!