Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: 11.97.60 ha goede akkerbouwgrond - verkoop bij inschrijving

7851 AM Zweeloo
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  119760 m²

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

11.97.60 ha goede landbouwgrond, deels esgrond, gelegen in één perceel aan De Wheem te Zweeloo

Omschrijving

Het aanbod betreft één perceel uitstekende landbouwgrond, deels es, van 11.97.00 ha. Het perceel is ontsloten via twee verharde openbare wegen De Wheem en de Bosweg en aan de achterzijde op een onverharde weg.

Het perceel heeft geen binnensloten en kent alleen droge perceelsgrenzen. Er zijn geen storende leemlagen. Het perceel is niet gedraineerd. De ontwatering geschiedt via de bodem. Door de droge scheidingen hoeven bij gebruik geen bufferzones gehanteerd te worden.

Grondsoort

De grondsoort betreft es en zandgrond, op de Bodemkaart van Nederland aangeduid als hoge zwarte enkeerdgrond en kamppodzolgrond, respectievelijk lemig en zwak lemig van aard.

Bestemming

Planologisch hebben beide percelen de enkelbestemming “Agrarisch met waarden -Essenlandschap”. De dubbelbestemming duidt op de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden. Voor meer informatie is te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vaste lasten in 2022

Watersysteemheffing: € 63,50 per ha (Tarief 2022, Waterschap Vechtstromen)

Herinrichtingsrente: Perceel 377: € 175,86 per jaar, eindjaar 2032. Perceel 376: € 348,12 per jaar, eindjaar 2032.

Gewasrotatie

Op de (deel-)percelen was de afgelopen jaren een gewasrotatie met aardappelen, suikerbieten, gerst, mais, bonen en grasland.

Leveringsrechten en betalingsrechten

Niet van toepassing.

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Aanvaarding 

In overleg, doch voorjaar 2023.

Betaling

Bij aktepassering en juridische levering.

Richtprijs

De richtprijs is op aanvraag beschikbaar, kosten koper.

 

Biedprocedure:

1. Uw bod – in één concreet bedrag – met uw bijkomende voorwaarden dient u uiterlijk woensdag 15 februari 2023

voor 17.00 uur per email uit te brengen op één van of beide onderstaande email-adressen van de makelaars.

2. Uiterlijk maandag 20 februari 2023 voor 17.00 uur wordt u over de gunning en de voortgang geïnformeerd.

3. Gunning is onder voorbehoud.

4. Onenigheden over de biedingen worden door de beide makelaars beslecht.

5. Uitgebrachte biedingen worden geanonimiseerd met de inschrijvers gedeeld.

 

Inlichtingen:

Deze verkoop betreft een collegiale verkoop. Voor informatie en biedingen kunt u zich richten tot:

AgriTeam Makelaars Z.O. Drenthe, de heer G.J. (Gert) Lubbers

Mobiel: 06 227 95 275, E-mail: lubbers@agriteam.nl;

Of

Agrivesta Makelaars en Rentmeesters, de heer J.P. (Jan) Emmens

Mobiel: 06 129 66 238, E-mail: emmens@agrivesta.nl;


 

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam De Wheem
Huisnummer ong
Postcode 7851 AM
Plaats Zweeloo

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 119760 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!