Verkocht

Losse grond te koop in Overijssel: Landbouwgrond Brandlichterweg Denekamp

Denekamp
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  81490 m²

TE KOOP LANDBOUWGROND TE DENEKAMP

PROCEDURE: VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Grondsoort en oppervlakte: Goede zandgrond c.q. veldgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 08.14.90 ha.a.ca.

Respectievelijk perceel A 03.35.20 ha.a.ca. en perceel B 04.79.70 ha.a.ca.

Het is mogelijk om alleen op perceel A OF alleen op perceel B in te schrijven OF op beider percelen als  u dat wenst.

 

Gebruiksoppervlakte: Zie www.boerenbunder.nl

Bestemmingsplan: Zie de uitsnede van de bestemmingsplankaart in de brochure of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl

Herinrichtingsrente: Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Publiekrechtelijke beperkingen: Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Erfdienstbaarheden: Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend.

Zakelijk recht: Er zijn geen zakelijke rechten bekend.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Drainage: Beide percelen zijn niet gedraineerd.

Beregeningsfilter: Perceel B is voorzien van een waterfilter voor beregening.

 

PROCEDURE, VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Het betreft de aanbiedingsprocedure van een verkoop bij inschrijving. Dit houdt in dat u het bod uitsluitend schriftelijk, door middel van een inschrijvingsformulier, kunt uitbrengen en wel tot uiterlijk vrijdag 14 april 2023, 12.00 uur. 

Indien u wenst in te schrijven verzoeken we u het inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 14 april 2023 om 12.00 uur in te leveren bij Zomer Notariaat, Enschedesestraat 47, 7551 EJ Hengelo (Ov). Uiteraard kunt u het inschrijfformulier ook mailen en dat kan naar het volgende adres: zomer@zomernotariaat.nl  

Uiterlijk op maandag 17 april 2023 om 12.00 uur, zal de notaris, mevrouw J.A  Zomer of diens waarnemer, de hoogste bieding en gunning (telefonisch) bekend maken. De verkoper houdt zich het recht van gunning voor. Hierbij geven wij aan dat er niet alleen naar de hoogte van het bod wordt gekeken, maar ook naar de voorwaarden.

Voor uitgebreide informatie en een inschrijfformulier neemt u contact op met Gerben van Hummel.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds 17 maart 2023
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Brandlichterweg
Plaats Denekamp

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 81490 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!