Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: 2.86.12 ha. landbouwgrond op Wieringen

Den Oever
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  28612 m²

Vraagprijs: € 95.000,- per hectare k.k.

Omschrijving object algemeen

Een perceel landbouwgrond van circa 2.86.12 ha land op Wieringen aan de Vatropperweg/Gemeenelandsweg , 

Kadastraal

Gemeente Wieringen sectie G nummer 332 (gedeeltelijk). Het perceel wordt voor de levering uitgemeten door het kadaster. De grens komt op 20 meter achter de huidige kadastrale grens en 56 meter ten westen van de huidige kadastrale grens tussen perceel 331 en 332. In de koopovereenkomst wordt een verreken clausule opgenomen voor de juiste oppervlakte. Het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van nr 332 kan in overleg met verkoper worden gebruikt voor nader over te komen prijs en tijdsduur.

Situering

De landbouwgrond is gelegen tussen de Vatropperweg en de Gemeenelandsweg te Wieringen. Aan de oostzijde van het perceel ligt de Vatropperweg. Aan de zuidzijde van het perceel ligt de Gemeenelandsweg. Het land is bereikbaar door middel van een ontsluiting op de Vatropperweg.

Gronden

Op Wieringen tussen de Vatropperweg en Gemeenelandsweg ligt de kavel van circa 2.86.12 ha. Een mooie rechthoekige kavel grond met een uitrit op de Vatropperweg. Op de Bodemkaart van Nederland is de grondslag van het perceel Kamppodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en Laarpodzolgronden; lemig fijn zand. Het perceel is circa 110 meter breed. De totale lengte van het perceel is circa 280 meter.

Gebruik

Het landgebruik van de afgelopen jaren betreft

2013                 aardappelen

2014                 aardappelen

2015                 grasland

2016                 grasland

2017                 aardappelen

2018                 grasland

2019                 grasland

2020                 mais

2021                 mais

2022                 aardappelen

Eigendom en beperkingen

Met betrekking tot de grond zijn volgens de eigenaar geen erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten vermeld in het eigendomsbewijs.

Bestemming

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Wieringen 2002 van de gemeente Hollands Kroon, dat in oktober 2002 onherroepelijk is geworden, hebben de gronden de volgende bestemming:   Agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde. De voorschriften zie ook www.ruimtelijkeplannen.nl

Provinciale verordening

De geconsolideerde provinciale verordening van 1-1-2023 geeft de volgende zaken aan:

 • Grond gebied provincie Noord Holland
 • Agrarische bedrijven
 • Bijzonder Provinciaal Landschap
 • Bodemsanering
 • Datacenter clustering toegestaan
 • Landelijk gebied
 • Noord-Holland Noord
 • Terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000
 • Ontgrondingen
 • Grondbewerking voor permanente bollenteelt uitgesloten
 • Regionale verdringingsreeks regio IJsselmeergebied
 • Stiltegebieden

Zie ook https://noord-holland.tercera-ro.nl/mapviewer/

Lasten
De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing op het perceel.

Betalingsrechten
Er behoren geen betalingsrechten tot het verkochte.

Bodemonderzoek

Er zijn geen bodemonderzoeken bekend en bij Bodemloket staan geen bijzonderheden vermeld.

Oplevering

Op 1 januari 2024 kan het perceel opgeleverd worden.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding Per datum
Eigendomsrechten Gedeeltijke perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Tussen Vatropperweg en Gemeenelandsweg
Plaats Den Oever

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 28612 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!