Kaart
Verkocht

Losse grond te koop in Overijssel: Dalfsen cultuurgrond

7722 KJ Dalfsen
Verkoop bij inschrijving
Oppervlakte / omvang:  85360 m²

Vrijwillige verkoop bij inschrijving percelen landbouwgrond te Dalfsen ter grootte van:

* 5.79.30 hectare aan de Dalmsholterweg / Vennenbergweg;

* 2.74.30 hectare aan de Kortersweg

De grond zal verkocht worden middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving. Tot uiterlijk dinsdag 28 november 2023 tot 12.00 uur kunt u een bieding doen inclusief eventuele voorwaarden. Ook is het mogelijk een financieringsvoorbehoud op te nemen van maximaal 8 weken. Informatie over de procedure en een inschrijfformulier kunt u opvragen bij Agriteam Makelaars Olst-Wijhe BV.

OMSCHRIJVING kavel 1

Kavel 1

een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Dalmsholterweg/Vennenbergweg te Dalfsen, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie M, nummers 892 (groot 0.18.80 ha) en 894 (groot 5.60.50 ha), totaal groot 5.79.30 ha;

 

Algemene gegevens

Plaatselijk bekend als : Dalmsholterweg/Vennenbergweg

Gebruik                         : grasland, maar ook geschikt als maisland

                                        Perceel 892: ondergrond weg en berm/bomen

Ontsluiting                   : via meerdere dammen Dalmsholterweg/Vennenbergweg

Grondsoort                   : goede zandgrond

Ontwatering                 : via sloten

Drainage                       : geen

Gebruiksrechten          : n.v.t.

Jacht                             : verhuurd

Waterschapslasten      : voor het gebied gebruikelijke lasten 

Herinrichtingsrente     : n.v.t.

Gebruiksoppervlakte   : zie www.boerenbunder.nl, zie bijlage

Kadastrale grenzen     : zie bijlage voor luchtfoto met kadastrale kaart

BP-/opstalrechten       : zakelijk BP-recht t.b.v. leiding Enexis (eigenaar is geen

                                        leidingen bekend)

Diversen                       : schouw waterschapsloot door waterschap en schouw sloot

                                        langs weg door gemeente met ontvangst maaisel

                                        en tussensloot in overleg met buren

Aanvaarding                : bij eigendomsoverdracht

Bezichtigingen

Het perceel cultuurgrond is ter plaatse vrij te bezichtigen.

 

OMSCHRIJVING kavel 2

Kavel 2

een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Kortersweg te Dalfsen, kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie M, nummer 188, totaal groot 2.74.30 ha;

 

Algemene gegevens

Plaatselijk bekend als : Kortersweg

Gebruik                         : grasland, maar ook geschikt als maisland

Ontsluiting                   : Kortersweg, van oudsher via toegangsweg ter plaatse op

                                        de thans gebruikelijke wijze

Grondsoort                   : goede zandgrond

Ontwatering                 : via sloten

Drainage                       : geen

Gebruiksrechten          : n.v.t.

Jacht                             : verhuurd

Waterschapslasten      : voor het gebied gebruikelijke lasten 

Herinrichtingsrente     : n.v.t.

Gebruiksoppervlakte   : zie www.boerenbunder.nl, zie bijlage

Kadastrale grenzen     : zie bijlage voor luchtfoto met kadastrale kaart

BP-/opstalrechten       : n.v.t.

Diversen                       : schouw eigen onderhoud sloten

Aanvaarding                : bij eigendomsoverdracht

Bezichtigingen

Het perceel cultuurgrond is ter plaatse vrij te bezichtigen.

Kenmerken


Overdracht
Status Verkocht
Prijscode Verkoop bij inschrijving

Adresgegevens
Straatnaam Dalmholterweg
Postcode 7722 KJ
Plaats Dalfsen

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 85360 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop van uw melkveehouderij, akkerbouwbedrijf, landbouwgrond of varkenshouderij!