Kaart

Varkensbedrijf te koop in Noord-Brabant: Dorsheseweg 1, Haps

5443 NR Haps
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  26000 m²

Mooie, degelijke en functionele zeugenhouderij met een capaciteit van ca. 750 zeugen met bijbehorende biggenplaatsen (0,40 m²/ plaats), samen met een woonhuis met ondergrond. In totaal wordt er ca. 2.60 ha bijbehorende cultuurgrond aangeboden, waarvan ca. 1.15 ha agrarisch bouwvlak is. Optioneel wordt er ca. 3.00 ha cultuurgrond extra aangeboden, deze is echter niet bij de vraagprijs inbegrepen.

De aanwezige ruime bedrijfswoning is goed van kwaliteit, van alle gemakken voorzien en direct naast het bedrijf gesitueerd. Het woonhuis geeft veel privé woongenot en levert door de ligging ten opzichte van het bedrijf veel praktische voordelen op. Het is een ideale woning voor diegene die de dagelijkse regie over het bedrijf zal gaan hebben in de toekomst.

Bedrijf
Het betreft hier een moderne zeugenhouderij, dat op alle gebieden volledig voldoet aan de hedendaagse wetgeving. Het bedrijf typeert zich door zijn korte looplijnen, functionele inrichting, dat resulteert in ver bovengemiddeld technisch en financieel resultaat. Daarmee is het een ideaal gezinsbedrijf. Het bedrijf leent zich ook perfect voor een vleesvarkenshouder, die beter de regie over de kwaliteit van zijn eigen biggen wil hebben.  

Het bedrijf wordt going concern aangeboden. De varkensrechten, gebied Zuid 2308.4 stuks, zijn tevens ook over te nemen. De relatie met de directe omgeving is goed te noemen. Mede daarom heeft de algehele vergunning verlening nooit tot noemenswaardige strubbelingen geleid. 

Het complete bedrijf is aangesloten op meerderde chemische luchtwassers, verdeeld over het bedrijf. Daarbij zijn enkele afzuigkanalen verbonden met elkaar en aangesloten op één van de luchtwassers. Er is voor meer dan één jaar mestopslag onder de stallen. Alle diergroepen worden gevoerd met een automatisch droogvoeder installatie. Tevens is er voldoende capaciteit van voeropslag  voor elke diergroep.

Stal 1
- bouwjaar ca. 1900 / ca. 1994;
- in 2011 volledige renovatie;
- technische ruimte, kantoor, professionele hygienesluis;
- 108 vleesvarkens;
- asbest dak.

Stal 2
- bouwjaar ca. 1972 / ca. 2010;
- In 2004 en 2018 heeft er een renovatie van de kraamhokken plaatsgevonden;
- 5 afdelingen met 18 kraamhokken/afdeling  en 1 afdeling met 10 kraamhokken;
- asbestvrij dak.

Stal 3
- bouwjaren:
  * 3 afdelingen met 155 speenbiggenplaatsen/afdeling, bouwjaar ca. 2003;
  * 5 afdelingen met 75 speenbiggenplaatsen/afdeling, bouwjaar ca. 1988, renovatie ca. 2020;
  * 1 afdeling met 96 vleesvarkens, bouwjaar ca. 2006;
  * 1 afdeling met 59 guste en dragende zeugen en 1 beer, bouwjaar ca. 1988;
- gedeeltelijk asbest dak.

Stal 4
- bouwjaar ca. 2011/2016;
- renovatie roosters ca. 2022;
- 8 afdelingen met 220 speenbiggenplaatsen/afdeling;
- asbestvrij dak.

Stal 5
- bouwjaar ca. 2011;
- groepshuisvestiging voor 150 guste en dragende zeugen;
- voerligboxen met uitloop voor 92 guste en dragende zeugen;
- asbestvrij dak.

Stal 6
- bouwjaar ca. 2016;
- groepshuisvestiging voor 234 guste en dragende zeugen;
- asbestvrij dak.

Stal 7
- bouwjaar ca. 2011/2016;
- 5 afdelingen met 20 kraamhokken/afdeling;
- 1 afdeling met 48 vleesvarkens;
- quarantaine afdeling mogelijk, met aparte put, ingang en silo’s;
- asbestvrij dak.

Bestemmingsplan
Onderstaande bestemming is gevestigd op de locatie (bron; www.ruimtelijkeplannen.nl);
Plannaam:           Buitengebied 2010, Herziening 2016
Naam overheid:   Gemeente Cuijk
Type plan:            bestemmingsplan
Planidn:               NL.IMRO.1684.18BPbuitengeb2016-VA02
Dossierstatus:     geheel onherroepelijk in werking
IMRO-versie:       IMRO2012
Plan datum:         24-06-2019
Planstatus:          vastgesteld
Toekenning:        Enkelbestemming Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden. Functie aanduiding intensieve veehouderij. En nog enkele gebiedsaanduidingen. Voor een volledige omschrijving verwijzen we u graag naar www.ruimtelijkeplannen.nl .

Vergunningen
Op het bedrijf rusten twee NB-vergunningen. Dezelfde dieraantallen zijn door beide provincies vergund.
NB-vergunning Noord-Brabant, d.d. 25-04-2013
NB-vergunning Limburg, d.d. 03-01-2012

  code stal dieraantal
Biggen D1,1,14,2 840
Biggen D1,1,15,4,2 1760
Kraamzeugen D1,2,15 200
Guste en dragende zeugen D1,3,11 311
Guste en dragende zeugen D1,3,12,4 234
Beer D2,3 1
Vleesvarkens D3,2,14,2 252


Vraagprijs
Vraagprijs voor het geheel is € 1.750.000,- k.k. met ca. 2.60 ha ondergrond, exclusief veestapel, exclusief varkensrechten gebied Zuid, exclusief voorraad. Optioneel bij te kopen ca. 3.00 ha agrarische cultuurgrond. Aanvaarding in overleg. 

Kenmerken


Overdracht
Status Beschikbaar
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Dorsheseweg
Huisnummer 1
Postcode 5443 NR
Plaats Haps

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 26000 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Varkensbedrijf

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van boerderijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van boerderijen. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aan- en verkoop! Bent u op zoek naar een landelijke woning of woonboerderij? Bekijk dan ons aanbod op landelijk-wonen.nl!