Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Cultuurgrond Zandpol

7764 AG Zandpol
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  51326 m²

05.13.26 ha cultuurgrond (2 kavels) gelegen aan de Schuine Grup te Zandpol  

Kadastrale percelen/oppervlakte

Emmen H 2118, 02.98.72 ha

Schoonebeek C 4714, 02.14.54 ha 

Grondsoort

Emmen H 2118

-Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21)

-Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag (iWp)

-Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m (iVz)

Schoonebeek C 4714

-Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag (iWp)

-Veengronden met een veenkoloniaal dek op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m (iVz)

Grondsoort in het kader van de Meststoffenwet

Emmen H 2118: Veengrond

Schoonebeek C 4714: Zandgrond

Gebruik

In gebruik als tijdelijk grasland

Productierechten

In de overdracht en levering zijn geen productierechten begrepen.

Waterschapslasten (Vechtstromen)

De waterschapslasten bedragen € 62,19 (aanslagjaar 2023) per ha.

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

Het kadastrale perceel is niet gelegen in een waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied.

Herinrichtingsrente

Op de kadastrale percelen rust ca. € 65,05 herinrichtingsrente per hectare per jaar met eindjaar 2033.

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden bekend

Zakelijk recht

Geen zakelijke rechten bekend

Jachtrecht

Het jachtrecht is verhuurd

Drainage

Er is geen drainage aanwezig

Aanvaarding

In overleg

Overige informatie

Op te vragen bij de verkopend makelaar

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Schuine Grup
Huisnummer ong
Postcode 7764 AG
Plaats Zandpol

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 51326 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!

Bekijk het aanbod per provincie