Verkocht

Losse grond te koop in Drenthe: Odoornerweg Emmen

7814 TH Emmen
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  231940 m²

23.19.40 ha. akkerbouwgrond gelegen aan de Odoornerweg te Emmen

Oppervlakte

23.19.40 ha. akkerbouwgrond

Kadastrale percelen met bijbehorende oppervlakte

Emmen T 82: 01.75.00 ha

Emmen T 83: 06.50.60 ha

Emmen T 469: 09.03.20 ha

Emmen T 470: 05.90.60 ha

Grondsoorten

-Veldpodzolgronden; lemig fijn zand (Hn23)

-Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hd21)

Feitelijke levering

De cultuurgronden worden geleverd in de huidige staat.

De cultuurgronden zijn vrij van pacht/gebruik van derden.

De feitelijke levering van de cultuurgrond zal plaatsvinden op datum juridische levering.

Verhandelbare productierechten

Er worden geen verhandelbare productierechten met de grond mee overgedragen.

Drainage

In het perceel is geen drainage aanwezig.

Jachtrecht

Het jachtrecht is voorbehouden aan opdrachtgever.

Waterbron

Er is geen waterbron aanwezig.

Afrastering
Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren
Emmen T 82/83/470                              Emmen T 469
2021: zomergerst/suikerbieten              2021: suikerbieten
2022: zomergerst/suikerbieten              2022: aardappelen
2023: fabrieksaardappelen                    2023: zomergerst/suikerbieten
 

Waterschapslasten
De waterschapslasten bedragen € 62,19 per ha (Waterschap Vechtstromen)
 

Waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied
De kadastrale percelen zijn niet gelegen in een waterwingebied echter wel in het
grondwaterbeschermingsgebied.
 

Ruilverkavelingslasten
Op de kadastrale percelen rust geen ruilverkavelingslasten.
 

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en
de Basisregistratie Kadaster
 

Zakelijke rechten/Opstalrechten
Op de kadastrale percelen Emmen T 469 en Emmen T 470 rusten een Opstalrecht
Nutsvoorziening t.b.v. Saranne B.V. (elektriciteitsmast met een jaarlijkse vergoeding van
ca. € 667,= per jaar)
 

Erfdienstbaarheden
Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden bekend.
 

Eigendom
Het registergoed is in eigendom bij opdrachtgever.
 

Aanvaarding
In overleg

 

 

 

 

Kenmerken


Overdracht
Referentie GLU/KE
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Odoornerweg
Postcode 7814 TH
Plaats Emmen

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 231940 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!

Bekijk het aanbod per provincie