Verkocht

Losse grond te koop in Noord-Holland: 2.41.70 ha kleigrond te Hensbroek

1711 RZ Hensbroek
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  24170 m²

Aanbod

Een 02.41.70 hectare groot perceel kleigrond, gelegen aan de Gemaalweg in Hensbroek. Dit stuk land met een agrarische bestemming is een unieke kans voor landbouwers en investeerders die de veelzijdigheid van kleigrond willen benutten voor een scala aan teelten, van bollen tot groenten, in een prachtig agrarisch gebied.

 

Situering

Het perceel landbouwgrond is gelegen in Hensbroek aan de Gemaalweg. Het land is prima ontsloten door middel van een dam aan de Gemaalweg.

Gronden

Het betreft één kavel grond van 2.41.70 ha. Een mooie rechthoekige kavel. Op de Bodemkaart van Nederland is de aanduiding: Kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5. De bodemkwaliteit is goed te noemen, waardoor het perceel geschikt is voor verschillende gewassen.

Het perceel ligt aan de openbare weg en is goed bereikbaar. Het perceel is ongeveer 70 meter breed. De totale lengte van het perceel is ongeveer 360 meter. De kadastrale grens ligt aan de noord-, zuid- en westzijde aan het begin van het talud. Aan de oostzijde van het perceel ligt de kadastrale grens langs het hekwerk. Het land is gedraineerd.

Eigendom en beperkingen

Met betrekking tot de grond zijn geen erfdienstbaarheden en/of zakelijke rechten vermeld in het eigendomsbewijs.

Kadastraal

Gemeente Obdam sectie G nummer 35 groot 02.41.70 ha

Gebruik

Het landgebruik van de afgelopen jaren is voornamelijk bloemgewassen. De volgende gewassen zijn geteeld:
 

2014 Grasland
2015 Bloemen
2016 Bloemen
2017 Bloemen
2018 Bloemen
2019 Bloemen
2020 Bloemen
2021 Pioenroos
2022 Aardappelen
2023 Spitskool

Bestemming

In het vigerende bestemmingsplan ‘’Hensbroek – Gemaalweg 12’’ van de gemeente Koggenland, dat op 10 maart 2014 onherroepelijk is geworden, heeft de grond de volgende bestemming:

• Enkelbestemming Agrarisch

• Dubbelbestemming waarde Archeologie 5

Zie ook www.omgevingswet.overheid.nl

Provinciale verordening

De geconsolideerde provinciale verordening van 10 juli 2023 geeft de volgende zaken aan:

• Grondgebied Provincie Noord-Holland

• Agrarische bedrijven

• Bodemsanering

• Datacenters uitgesloten

• Landelijk gebied

• Noord-Holland Noord

• Ontgrondingen

• Peilbesluit

• Grondbewerking voor permanente bollenteelt uitgesloten - Permanente bollenteelt

• Regionale verdringingsreeks regio IJsselmeergebied

Zie ook https://noord-holland.tercera-go.nl/MapViewer/#

Lasten

De gebruikelijke lasten zijn van toepassing op het perceel waaronder waterschapslasten van € 292,19,- ( aanslag 2023).

Betalingsrechten

Voor het perceel kunnen GLB-rechten worden aangevraagd door de eigenaar.

Bodemonderzoek

Er zijn geen bodemonderzoeken bekend en bij Bodemloket staan geen bijzonderheden vermeld.

Diversen

• Oplevering in overleg.

• Kosten koper, dit betekent dat de koper de eventuele overdrachtsbelasting, notariskosten en overige kosten van de overdracht dient te betalen.

• Het jachtrecht is verhuurd aan derden.

• Verrekening lasten per leveringsdatum.

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds 12-1-2024
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Gemaalweg
Huisnummer 12
Postcode 1711 RZ
Plaats Hensbroek

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 24170 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!

Bekijk het aanbod per provincie