Kaart
Verkocht onder voorbehoud

Losse grond te koop in Noord-Brabant: Zundertseweg ongenummerd (nabij 78 B) Rucphen

4715 SC Rucphen
Prijs op aanvraag
Oppervlakte / omvang:  45.466 m²

Te koop bij inschrijving: Zundertseweg (ongenummerd) nabij 78 B, Rucphen, totaal groot ca. 45.460 m2

De percelen goede cultuurgrond zijn gelegen aan de Zundertseweg te Rucphen, nabij nr. 78 B. De percelen zijn goed bereikbaar via een eigen inrit (aan de Zundertseweg en Bredendam) . De percelen zijn licht hellend en daardoor goed water afvoerend. De grond wordt al jaren als goede tuinbouwgrond gekwalificeerd en gebruikt voor de aardbeienteelt. Sinds 2012 zijn de percelen voorzien van een beregenings- en ontijzeringsinstallatie. Deze installaties kunnen op afstand worden bediend en zijn in goede staat. Het perceel is opgedeeld in vakken van ca. 13 meter breed, zodat beregening van de gewassen optimaal kan plaats vinden.

In de informatieset (op te vragen bij de makelaar) zijn twee indicatieve bemestingsmonsters toegevoegd om een eerste indruk te verkrijgen van de gesteldheid van de bodem.

Verkoopproces

Verkoper wil  eenieder voldoende en eerlijke kans geven om de percelen aan te kunnen kopen. Hij heeft deze in overleg met ons kantoor gekozen voor een verkoop middels een inschrijving.

Eenieder krijgt hierbij voldoende kans om evt. benodigd onderzoek te doen en/of vragen te stellen, waarna men eenmalig een bieding uit kan te brengen. Na het uitbrengen van een bieding kan een kandidaat zijn bod niet meer herzien. Wij treden tijdens deze inschrijving ook niet in onderhandeling met partijen. Evt. inschrijvingen dienen gericht te zijn aan ons kantoor in Etten-Leur via het inschrijvingsformulier. Dit dient binnen te zijn op 22 maart 2024 om 12.00 uur. Op uiterlijk 27 maart 2024 zal verkoper eenieder laten weten of dat het perceel gegund is of niet. Verkoper is niet gehouden om percelen te gunnen aan een specifieke partij en ook niet gehouden om het aan de hoogste bieding te gunnen.

Levering kan geschieden, vrij van huur en pacht vanaf  01 september 2024. Het perceel is nu en dan vrij van huur en pacht.

Uw bieding is vanaf €13,50 per m² kosten koper en excl. BTW. De installaties die aanwezig zijn worden overgenomen conform de “As is, where is” clausule.

Verkoper stelt het op prijs dat indien u een bieding wilt doen, u reeds het perceel vanaf de straatzijde bekeken heeft. Indien u de percelen en installaties wilt bezichtigen kunt u een afspraak maken met de makelaar. 

Bijzonderheden

Het toezenden of overhandigen van deze informatie, in welke vorm dan ook, dient beschouwd te worden als een uitnodiging om in te schrijven voor deze percelen. Koper dient rekening te houden met het feit, dat het een gedeeltelijke kostenkoper transactie betreft. Er wordt gedeeltelijk BTW over de koopsom gerekend i.v.m. de overname van de aanwezige installaties. In beginsel is het object belast met overdrachtsbelasting, maar zij die het object 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch gaan gebruiken of laten gebruiken kunnen een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting voor hun eigen rekening en risico.

Kenmerken:

Het geheel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Rucphen, Sectie Q 128, 677 en 493

 

Bodemsoort

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (Hn21)

 

Betalingsrechten en quota

Op het aangebodene rust uitdrukkelijk geen quota. Per 31-12-2022 zijn betalingsrechten in Nederland vervallen.

 

Waterschapslasten

De waterschapslasten voor de percelen bedragen circa € 309 per jaar (voor het jaar 2022).

 

Landinrichtingsrente/ ruil- of herverkavelingsrente

Op peildatum 31-12-2022 bedroeg het bedrag circa €38,- voor perceel Q 677.

 

Zakelijke rechten

Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen beperkingen bekend.

 

Bestemming

Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020’ van de gemeente Rucphen, hebben de percelen cultuurgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’.

 

Oplevering: vanaf 01 september 2024 (i.v.m. teeltseizoen 2024)

Vraagprijs: inschrijving vanaf €13,50/m2 kosten koper en excl. BTW

 

Tot slot

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door Agriteam Makelaars Zuidwest Brabant geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Edwin Boot

boot@agriteam.nl

076 - 204 57 65

Kenmerken


Overdracht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds 01-02-2024
Laatste wijziging Agriteam Zuidwest Brabant
Eigendomsrechten Geheel perceel
Status Verkocht onder voorbehoud
Prijscode Prijs op aanvraag

Adresgegevens
Straatnaam Zundertseweg (ongenummerd)
Huisnummer nabij 78
Toevoeging B
Postcode 4715 SC
Plaats Rucphen

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 45.466 m²

Bouw
Gebruik object Agrarisch
Object categorie agrarisch Losse grond

Locatie op de kaart

Specialisten in aan- en verkoop van landbouwgrond en landerijen

Agriteam is als sinds 1998 dé partner in aan- en verkoop van landbouwgrond, landerijen en agrarische grond. Kies voor ruime ervaring in begeleiding bij de aankoop en verkoop uw stuk grond of weiland!

Bekijk het aanbod per provincie